Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o przetarg ustnym nieograniczonym 2024-04-17 13:58:28
Zawiadomienie o wszczęciu zawiadomienia przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2024-04-10 11:15:50
Zawiadomienie o wszczęciu zawiadomienia przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2024-04-10 11:13:50
Lista rankingowa projektów którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zambrów 2024-04-10 11:11:19
Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o planowanym zgromadzeniu publicznym 2024-03-15 10:06:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o przetargu ustnym nieograniczonym 2024-03-07 13:55:20
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów w roku 2024 na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Zambrów 2024-03-06 12:27:37
Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o planowanym zgromadzeniu publicznym 2024-02-28 14:14:13
Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19 na rok 2024 2024-02-22 13:34:46
Informacja Burmistrza Miasta Zambrów 2024-02-06 14:03:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2024 roku 2024-01-22 11:00:56
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2024 roku 2024-01-22 10:59:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2024 roku 2024-01-22 10:58:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2024 roku 2024-01-22 10:58:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2024 roku 2024-01-16 12:49:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku 2024-01-16 12:46:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku 2024-01-16 12:44:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2024-01-09 12:03:01
Zawiadomienie o wszczęciu zawiadomienia przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2024-01-09 11:38:42
Zawiadomienie Starostwa Powiatowego o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-01-09 11:34:20
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu dokonania rozstrzygnięć konkursów ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych w 2024 r. 2024-01-04 14:08:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2023-12-27 10:25:03
Zarządzenie Nr 0050.164.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań zawartych w Zambrowskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 2023-11-27 09:22:07
Zarządzenie Nr 0050.163.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2024-2025 2023-11-27 09:21:43
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-11-27 08:39:24
Zawiadomienie o wszczęciu zawiadomienia przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-10-25 08:35:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie przeprowadzenia konkursu dotyczącego zajęcia części działek, o numerach geodezyjnych 874/2 i 874/3, stanowiących parking przy Cmentarzu Komunalnym, położonych przy drodze gminnej ulicy - Księdza Marcina Krajewskiego w Zambrowie, w celu prowadzenia handlu 2023-10-06 10:06:32
Informacja o konsultacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 2023-10-02 14:08:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2023-09-20 15:19:52
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-08-18 10:52:27
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2023 roku 2023-08-17 12:03:05
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2023 roku 2023-08-17 12:01:06
Zapytanie ofertowe na Dowóz dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Zambrowa wraz z opiekunami do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Długoborzu i z powrotem w roku szkolnym 2023/2024 2023-08-03 10:07:27
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:22:41
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:22:18
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:21:50
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:09:03
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:08:19
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:07:47
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:07:02
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:05:53
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:05:17
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:04:50
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-08-02 11:04:19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2023-08-01 13:12:03
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-07-24 12:48:37
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-06-28 10:55:08
Informacja o adresie strony internetowej, na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2023-06-23 12:28:18
Ogłoszenie o Burmistrza Miasta Zambrów o drugim przetargu ustnym nieograniczonym 2023-06-22 08:53:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o przetargu ustnym nieograniczonym 2023-06-22 08:51:39
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-06-07 14:05:01
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2023-06-07 14:03:50
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego w dniu 25 maja 2023 roku 2023-06-02 09:30:17
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2023-05-30 11:07:36
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 1,0739 ha obejmującej działkę nr 1086/4 o pow. 0,5294 ha i działkę nr 1086/5 o pow. 0,5445 ha przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie w dniu 25 maja 2023 roku. 2023-05-16 12:36:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2023-05-16 12:15:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie sprzedaży końcowej węgla na zasadach preferencyjnych 2023-05-10 09:52:44
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2023-04-13 13:52:47
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług geodezyjno – kartograficznych na potrzeby Miasta Zambrów od 10.05.2023 do 31.12.2024 2023-04-13 10:23:20
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-04-12 10:35:52
Zarządzenie Nr 0050.49.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie 2023-04-05 14:19:42
Zarządzenie Nr 0050.48.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 2023-04-05 14:19:17
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2023-04-04 11:35:49
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2023-03-28 10:37:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie na wyłonienie realizatora części Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym rehabilitacji po COVID-19 na rok 2023 2023-03-16 12:05:10
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomża 2023-03-14 09:54:50
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-03-10 09:12:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o przetargu ustnym ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2023-03-09 08:55:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o przetargu ustnym nieograniczonym 2023-03-09 08:51:43
Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 2023-03-08 14:08:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2023-02-15 08:38:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2023 roku 2023-01-31 13:39:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku 2023-01-31 13:37:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku 2023-01-31 13:36:04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-01-31 13:32:08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku 2023-01-20 08:57:21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku 2023-01-20 08:56:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku 2023-01-20 08:55:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku 2023-01-20 08:52:51
Ogłoszenie dot. zamiaru przystąpienia Miasta Zambrów do zakupu węgla 2023-01-04 14:41:25
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu dokonania rozstrzygnięć konkursów ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych w 2023 r. 2023-01-03 13:55:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2022-12-29 11:49:01
Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjno – kartograficznych na potrzeby Gminy Miasto Zambrów w latach 2023 - 2024 2022-12-23 11:32:12
Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest określanie wartości nieruchomości w latach 2023 - 2024 oraz sporządzanie inwentaryzacji budynków 2022-12-23 11:29:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2022-12-13 11:32:28
Zapytanie ofertowe na prenumeratę prasy w 2023 r. 2022-12-12 15:03:31
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w 2023 r. 2022-12-12 09:42:50
Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego 2022-12-06 12:55:20
Zapytanie cenowe skierowane do składów węglowych na terenach miasta Zambrów lub gmin sąsiednich na prowadzenie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie miasta Zambrów w sezonie grzewczym 2022/2023 2022-11-10 10:15:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2022-11-09 12:25:54
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego w dniu 26 października 2022 roku 2022-11-03 09:38:55
Ogłoszenie dot. zamiaru przystąpienia Miasta Zambrów do zakupu węgla 2022-11-03 09:29:30
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 4,8732 ha obejmującej działkę nr 1086/12 o pow. 1,9825 ha i działkę nr 1086/7 o pow. 2,8907 ha przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie dniu 26 października 2022 roku. 2022-10-19 13:25:14
Informacja o konsultacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2022-10-11 13:30:32
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2022-09-26 10:40:39
Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów 2022-09-08 08:35:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o drugim przetargu ustnym ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-08-12 12:25:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o drugim przetargu ustnym ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-08-12 12:21:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o drugim przetargu ustnym ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-08-12 12:19:54
Zapytanie ofertowe na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Zambrowa wraz z opiekunami do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Długoborzu i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023 2022-08-10 11:30:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-08-03 09:00:36
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 2022-08-02 12:37:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej 2022-08-02 12:27:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku 2022-07-20 12:50:31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku 2022-07-20 12:49:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2022-07-05 12:34:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2022-07-05 12:24:06
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży 2022-06-29 11:01:43
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032 2022-06-15 14:23:57
Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego 2022-06-15 13:20:53
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2022-06-09 10:51:06
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2022-06-06 11:43:53
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego w dniu 20 maja 2022 roku 2022-05-30 11:37:59
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego w dniu 20 maja 2022 roku 2022-05-30 11:36:08
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego w dniu 19 maja 2022 roku 2022-05-30 11:34:20
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego w dniu 19 maja 2022 roku 2022-05-30 11:25:39
I N F O R M A C J A o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego w dniu 19 maja 2022 roku 2022-05-30 11:23:30
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w drodze odchodzącej od ulicy Ostrowskiej w Zambrowie. 2022-05-20 12:44:46
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1086/8 o pow. 1,1077 ha położonej przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie w dniu 20 maja 2022 roku. 2022-05-17 13:24:49
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 4,8732 ha obejmującej działkę nr 1086/12 o pow. 1,9825 ha i działkę nr 1086/7 o pow. 2,8907 ha przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie dniu 20 maja 2022 roku. 2022-05-17 13:22:21
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1086/6 o pow. 0,9117 ha położonej przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie w dniu 19 maja 2022 roku. 2022-05-17 13:20:29
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1086/5 o pow. 0,5445 ha położonej przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie w dniu 19 maja 2022 roku. 2022-05-17 13:19:11
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 1086/4 o pow. 0,5294 ha położonej przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie w dniu 19 maja 2022 roku. 2022-05-17 13:17:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032 2022-04-11 14:15:46
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2022-03-22 12:11:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-03-10 10:22:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-03-10 10:20:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-03-10 10:17:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-03-10 10:15:04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2022-03-10 09:48:27
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2022-03-09 11:44:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów 2022-03-07 14:01:44
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży 2022-03-07 13:57:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2022-03-03 13:37:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony przy ulicy Targowej graniczący z ogródkami działkowymi 2022-03-02 13:06:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2022-02-28 11:57:45
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 2022-02-18 14:48:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów 2022-02-03 10:02:39
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2022-02-02 10:51:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2022 roku 2022-01-27 13:58:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku 2022-01-27 13:56:15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku 2022-01-27 13:51:11
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku 2022-01-20 12:02:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku 2022-01-20 12:01:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku 2022-01-20 12:00:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku 2022-01-20 11:58:43
Przetarg ofertowy na sprzedaż skałdników majątku ruchomego 2022-01-17 09:49:31
Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok 2022-01-14 12:29:26
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży 2022-01-11 14:00:33
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania 2022-01-11 13:58:49
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu dokonania rozstrzygnięć konkursów ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych w 2022 r. 2022-01-11 09:15:47
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 2021-12-28 14:32:52
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2021 roku 2021-12-21 15:24:07
Zapytanie cenowe na realizację zamówienia: „Prowadzenie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych na lata 2022-2023” 2021-12-15 13:04:25
Zapytanie cenowe i terminowe na doręczanie przesyłek listowych wytworzonych w Urzędzie Miasta Zambrów adresatom na terenie miasta w 2022 roku 2021-12-10 12:58:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2021-12-08 14:34:34
Zapytanie cenowe na dostawę materiałów biurowych w 2022 r. 2021-12-07 13:44:38
Zapytanie cenowe na prenumeratę prasy w 2022 r. 2021-12-07 13:42:09
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-12-06 14:04:30
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-12-01 11:59:52
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2021 roku 2021-12-01 11:55:05
Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 2021-11-30 10:42:19
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2021-11-16 12:36:41
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2021-11-10 09:23:16
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zgromadzeniu materiału dowodowego 2021-11-05 10:51:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ WIATY MAGAZYNOWEJ 2021-11-02 12:31:24
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - (artykuł stracił ważność) 2021-10-29 12:04:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2021-10-19 15:08:25
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 2021-10-06 09:29:45
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-08-09 10:26:41
Informacja Burmistrza Miasta Zambrów 2021-08-09 09:40:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2021-08-05 13:53:16
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2021-08-05 13:50:20
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2021-08-03 10:06:34
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-07-28 10:46:46
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku 2021-07-01 14:08:04
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-06-07 12:58:57
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-05-27 11:46:03
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-05-26 10:20:28
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2021-05-18 10:54:06
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-04-20 14:25:38
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-04-09 11:04:21
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 marca 2021 roku 2021-03-26 09:45:38
Informacja Burmistrza Miasta Zambrów 2021-02-25 14:19:47
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 2021-02-22 11:49:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-02-22 11:14:10
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2021 roku 2021-02-16 10:59:57
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku 2021-02-16 10:58:54
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku 2021-02-16 10:58:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2021-02-12 12:59:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym 2021-02-11 10:00:14
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu dokonania rozstrzygnięć konkursów ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych w 2021 r. 2021-02-09 15:02:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2021-02-08 13:40:26
Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2021 2021-02-08 09:12:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-04 09:56:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku 2021-02-03 12:07:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku 2021-02-03 12:06:29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku 2021-02-03 12:05:45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku 2021-02-03 12:04:37
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. 2021-01-29 14:56:26
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 2021-01-11 10:39:26
Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów 2021-01-09 12:16:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów 2021-01-09 12:10:17
Dyskusje publiczne 2021-01-09 12:09:12
Zawiadomienie 2021-01-09 12:08:13
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 października 2020 roku 2021-01-09 11:48:30
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Zambrów o drugich przetargach ustnych nieograniczonych 2021-01-09 11:47:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 sty 2021, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 sty 2021, godz. 11:46