Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestry, ewidencje, archiwa


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rejest działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zambrów 2022-01-26 14:32:52
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2022-01-26 14:31:36
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2022-01-05 10:53:40
Rejestr ulg inwestycyjnych 2021-01-07 15:21:00
Zbiór przepisów gminnych 2021-01-05 20:19:54
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2021-01-05 20:19:19
Rejestr zaświadczeń wydanych przez komisje egzaminacyjne 2021-01-05 20:17:00
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta 2021-01-05 20:16:04
Rejestr zapewnień 2021-01-05 20:15:33
Rejestr zamówień publicznych 2021-01-05 20:14:36
Rejestr wypadków przy pracy 2021-01-05 20:13:12
Rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnym) 2021-01-05 20:12:29
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2021-01-05 20:11:42
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2021-01-05 20:11:01
Rejestr wyborców 2021-01-05 20:09:59
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-01-05 20:09:28
Rejestr wniosków o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego 2021-01-05 20:08:40
Rejestr wniosków i interpelacji radnych 2021-01-05 20:07:53
Rejestr umów dzierżawy na grunty stanowiące mienie komunalne gminy 2021-01-05 20:07:25
Rejestr umorzeń zaległych zobowiązań pieniężnych 2021-01-05 20:06:31
Rejestr umorzeń podatkowych 2021-01-05 20:06:00
Rejestr ulg inwestycyjnych 2021-01-05 20:04:01
Rejestr Uchwał Rady Miasta Zambrów 2021-01-05 20:03:29
Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności 2021-01-05 20:02:58
Rejestr skarg i wniosków 2021-01-05 20:02:24
Rejestr publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2021-01-05 20:01:30
Rejestr przekazanych do ewidencji ludności odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów 2021-01-05 19:33:11
Wykaz osób do rejestracji 2021-01-05 19:25:09
Rejestr pism specjalnego rodzaju 2021-01-05 19:22:06
Rejestr pieczęci i ich kasowania 2021-01-05 19:21:29
Rejestr odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych 2021-01-05 19:20:30
Rejestr odroczeń i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych 2021-01-05 19:19:46
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-01-05 19:19:12
Rejestr kopert dowodowych 2021-01-05 19:18:21
Rejestr instytucji kultury 2021-01-05 19:12:29
Rejestr gruntów nabytych do zasobu mienia komunalnego 2021-01-05 19:11:02
Rejestr gruntów - ewidencja nieruchomości mienia komunalnego gminy 2021-01-05 19:10:29
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym 2021-01-05 19:09:09
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2021-01-05 19:07:50
Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 2021-01-05 19:06:54
Ewidencja zezwoleń na dysponowanie gruntem pasa drogowego 2021-01-05 19:06:00
Ewidencja wydatków budżetowych 2021-01-05 19:04:26
Ewidencja upomnień zobowiązań pieniężnych 2021-01-05 19:02:48
Ewidencja tytułów wykonawczych zobowiązań pieniężnych 2021-01-05 19:02:15
Ewidencja tytułów wykonawczych podatku od środków transportowych 2021-01-05 19:01:28
Ewidencja psów ras uznanych za niebezpieczne 2021-01-05 19:00:24
Ewidencja projektów organizacji ruchu 2021-01-05 18:59:19
Ewidencja pracowników urzędu 2021-01-05 18:58:45
Ewidencja ludności 2021-01-05 18:57:59
Ewidencja działalności gospodarczej 2021-01-05 18:57:22
Ewidencja dróg i drogowych obiektów mostowych 2021-01-05 18:56:21
Ewidencja dochodów budżetowych 2021-01-05 18:55:00
Ewidencja decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów 2021-01-05 18:54:25
Ewidencja analityczna rozrachunków budżetu 2021-01-05 18:53:01
Ewidencja analityczna należności budżetowych 2021-01-05 18:52:23
Ewidencja analityczna inwestycji komunalnych 2021-01-05 18:51:47
Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej 2021-01-05 18:49:51
Archiwum zakładowe 2021-01-05 18:48:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
29 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 gru 2020, godz. 08:31

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 gru 2020, godz. 08:31