Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia publiczne udzielone w okresie styczeń - grudzień 2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Przetarg nieograniczony na Budowę dróg pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza w Zambrowie 2021-04-16 13:23:52
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi wewnętrznej na styku miasta Zambrów i wsi Klimasze oraz remont istniejącej drogi gminnej miasta Zambrów. 2020-12-30 14:50:41
Przetarg nieograniczony na Budowę ulicy 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie. 2020-12-30 14:47:34
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń miasta Zambrów w okresie 01.01.2021- 31.12.2021r. 2020-12-30 14:45:00
Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych do obsługi terenów inwestycyjnych przy ulicy Białostockiej w Zambrowie 2020-12-30 14:44:04
Zapytanie ofertowe na odławianie bezpańskich psów z terenu miasta Zambrów, w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2020r. 2020-12-30 14:43:16
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w zakresie sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zambrów na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 2028 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska miasta Zambrów na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020r. 2020-12-30 14:28:54
Ogłoszenie na dzierżawę słupów ogłoszeniowych będących własnością miasta Zambrów 2020-12-30 14:28:03
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Zambrów w latach 2021-2022 2020-12-30 14:23:29
Przetarg nieograniczony na utrzymanie oświetlenia ulicznego miasta Zambrów 2020-12-30 14:20:57
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie i pielęgnację rond na terenie miasta Zambrów 2020-12-30 14:19:27
Ogłoszenie o zamówieniu: 1) Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta Zambrów w 2020 r; 2)Wykonanie progu zwalniającego płytowego U-16b z wyniesionym przejściem dla pieszych w ciągu ul. Bema - Roboty budowlane 2020-12-30 14:18:17
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie i pielęgnację rond na terenie miasta Zambrów 2020-12-30 14:16:14
Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Zambrów w okresie od 16.04.2020r. do 15.04.2023r. 2020-12-30 14:14:32
1) Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta Zambrów w 2020 r.; 2) Wykonanie progu zwalniającego płytowego U-16b z wyniesionym przejściem dla pieszych w ciągu ul. Bema; 3) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na okres Wszystkich Świętych w obrębie cmentarza komunalnego na ul. Ostrowskiej - Roboty budowlane 2020-12-30 13:44:49
Wykonanie zagospodarowania terenu, utwardzenia dojazdów i ciągów pieszych, remontu istniejących budynków, wewnętrznych linii oświetlenia terenu, placów zabaw - przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Aleja Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie. - Roboty budowlane 2020-12-30 13:43:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Burmistrza Miasta Zambrów: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami: Pileckiego, Sadową, Sienkiewicza- Roboty budowlane 2020-12-30 13:42:36
Wykonanie zagospodarowania terenu, utwardzenia dojazdów i ciągów pieszych, remontu istniejących budynków, wewnętrznych linii oświetlenia terenu, placów zabaw - przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Aleja Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie. Wykonanie monitoringu na terenie „Koszar” w Zambrowie. 2020-12-30 13:41:33
PLAN POSTĘPOWAŃ URZĘDU MIASTA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK. 2020-12-30 13:37:47
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 2020-12-30 09:11:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
29 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 gru 2020, godz. 15:22

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
27 sty 2022, godz. 15:19