3018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko | BIP - Miasto Zambrów
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zambrów, 2022-08-02

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie  ulic: Ostrowskiej i Polowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 w związku z art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), uchwały nr 79/XV/2020 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w którym wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia uwag, w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r., w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 209, w dniach pracy Urzędu w godzinach 800-1500.

Przedmiotowy projekt planu zamieszczono na stronie https://bip.zambrow.pl/artykul/ogloszenia/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 214 o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: um@zambrow.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2022 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE.L119/1, L127/2) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik Nr 2 (PDF, 1.27Mb) 2022-08-03 09:00:37 0
Załącznik Nr 3 (PDF, 654.72Kb) 2022-08-03 09:00:37 0
Załącznik Nr 4 (PDF, 27.78Kb) 2022-08-03 09:00:37 0
ogłoszenie o wyłożeniu BIP (PDF, 109.38Kb) 2022-08-03 09:00:37 0
prognoza środowiskowa (PDF, 846.78Kb) 2022-08-03 09:00:37 1
rysunek (PDF, 1.26Mb) 2022-08-03 09:00:37 3
uchwała (PDF, 492.60Kb) 2022-08-03 09:00:37 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Skarzyński1

Data wytworzenia:
03 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Michał Skarzyński1

Data publikacji:
03 sie 2022, godz. 09:00

Osoba aktualizująca informacje

Michał Skarzyński1

Data aktualizacji:
03 sie 2022, godz. 09:00