Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 336/LV/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

UCHWAŁA NR 336/LV/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025


Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), oraz art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 239/XXXIX/2022 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 października 2022 r. sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w załączniku nr 1 w Rozdz. VIII ust. 7 otrzymuje brzmienie: ,,7. Współorganizowanie Festynów Rodzinnych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkomanii z Parafią pw. Ducha Świętego, Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej i Parafią pw. św. Józefa Rzemieślnika w tym w szczególności wydatki na: opłacenie zespołu muzycznego, wesołego miasteczka dla dzieci, artykuły spożywcze, ulotki, broszury, itp.;"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
336-LV-2024-zm Programu PRiPA oraz Przeciw Narkomanii (PDF, 180.31Kb) 2024-03-29 10:15:38 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Zambrów

Data wytworzenia:
29 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 mar 2024, godz. 10:15

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 10:15