Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 335/LV/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2024

UCHWAŁA NR 335/LV/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2024


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 330/LIV/2024 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2024 w załączniku w § 7 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Środki zabezpieczone na ten cel w roku 2024 wynoszą 162.000,00 zł, w rozbiciu na działania związane z:”;
2) uchyla się pkt 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
335-LV-2024-zm uchwaly Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (PDF, 178.87Kb) 2024-03-29 10:14:20 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Zambrów

Data wytworzenia:
29 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 mar 2024, godz. 10:14

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 10:14