Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 334/LV/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II

UCHWAŁA NR 334/LV/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890) oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II, obejmującej działkę nr 1046/22 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 1323).
§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
334-LV-2024-o przystąpieniu do zmiany mpzp Białostocka (PDF, 429.50Kb) 2024-03-29 09:55:47 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Zambrów

Data wytworzenia:
29 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 mar 2024, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 09:55