Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 333/LV/2024 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części dotyczącej kwartału terenu położonego w obrębie ulic: 71 Pułku Piechoty i Prymasa Stefana Wyszyńskiego

UCHWAŁA NR 333/LV/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części dotyczącej kwartału terenu położonego w obrębie ulic: 71 Pułku Piechoty i Prymasa Stefana Wyszyńskiego


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890) oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów uchwala się, co następuje:
§ 1. Odstępuje się od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części dotyczącej kwartału terenu położonego w obrębie ulic: 71 Pułku Piechoty i Prymasa Stefana Wyszyńskiego uchwalonego uchwałą Nr 93/XV/2000 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 15 lutego 2000 r, do której przystąpiono na podstawie Uchwały Nr 316/LII/2023 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
333-LV-2024- odstąpienia od sporządzenia zm mpzp 71 PP (PDF, 180.02Kb) 2024-03-29 09:54:36 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Zambrów

Data wytworzenia:
29 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 mar 2024, godz. 09:54

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 09:54