Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 149/XXV/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zambrów na lata 2021 - 2030

UCHWAŁA NR 149/XXV/2021
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zambrów na lata 2021 - 2030


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 16b ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zambrów na lata 2021 – 2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                      Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
149-XXV-2021-Strategia Rozwiązywania Problemów SpoLecznych (PDF, 3.57Mb) 2021-03-29 12:48:53 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Zambrów

Data wytworzenia:
29 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 mar 2021, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 mar 2021, godz. 12:48