Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 148/XXV/2021 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021 - 2030

UCHWAŁA NR 148/XXV/2021
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021 - 2030


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021-2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Realizacja zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021-2030 finansowana będzie ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Zambrów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                          Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
148-XXV-2021-Program Narkomania (PDF, 281.78Kb) 2021-03-29 12:45:48 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Zambrów

Data wytworzenia:
29 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 mar 2021, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 mar 2021, godz. 12:45