Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 147/XXV/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2021

UCHWAŁA NR 147/XXV/2021
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.


                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                       Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
147-XXV-2021-Program opieki nad zwierzętami (PDF, 214.44Kb) 2021-03-29 12:42:09 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rada Miasta Zambrów

Data wytworzenia:
29 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
29 mar 2021, godz. 12:42

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
29 mar 2021, godz. 12:42