Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierzom samotnym

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

KARTA USŁUG NR SO/02

Nazwa sprawy:

Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierzom samotnym.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz. 1503)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
 • Zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że osoba jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal  mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
 • Cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych.
 • Akt notarialny lub potwierdzoną kopię ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności osoby, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania.
 • Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez osobę oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby.
 • Decyzja o uznaniu osoby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 • Oświadczenie osoby, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal mieszkalny.
 • Oświadczenie osoby, że lokal mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Opłaty:

 • czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Sposób dostarczenia:

 • osobiście

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Wydział Spraw Obywatelskich p. 227

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Spraw Obywatelskich, Zastępca Naczelnika
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271 22 10, wew. 41

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące – w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta

Informacje dodatkowe:

Formularz wniosku można otrzymać w pokoju nr 227


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 lut 2021, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 lut 2021, godz. 13:52