Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KARTA USŁUG NR GK/14

Nazwa sprawy:

Wydanie wtórnika  licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
  z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie wtórnika [Zał. 1];
 • Dokument potwierdzający utratę licencji na skutek okoliczności zależnych lub niezależnych od przedsiębiorcy;
 • Pełnomocnictwo  (gdy strona działa przez pełnomocnika);
 • Dowód uiszczenia opłat.

Opłaty:

 • W przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, opłata wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji;
 • W przypadku utraty licencji na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, opłata wynosi 25% opłaty stanowiącej podstawę do obliczania opłaty jak za udzielenie licencji;
 • 17 zł za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego:

Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • Osobiście;
 • Pocztą;
 • przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta p. 225;
 • Wydział Gospodarki Komunalnej p. 341.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej;
 • Nr pokoju: 341;
 • Nr telefonu:86 271-22-10 w.43

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Urzędu Miasta Zambrów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

 • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych będących podstawą udzielenia licencji, nie później niż
  w terminie 28 dni od dnia ich  powstania;
 • Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę licencji na skutek okoliczności zależnych lub niezależnych od przedsiębiorcy;
 • w przypadku zniszczenia licencji w stopniu powodującym jej nieczytelność/ zniszczenie całkowite– dotychczasowa licencja lub oświadczenie przedsiębiorcy o zniszczeniu;
 • w przypadku zagubienia licencji- oświadczenie przedsiębiorcy o zgubie;
 • w przypadku kradzieży – dokument potwierdzający ten fakt (np. zaświadczenie
  z policji);
 • W przypadku odnalezienia utraconej licencji, przedsiębiorca zobowiązany jest do jej zwrotu organowi, który ją wydał;
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
  W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14-Wtórnik licencji-druk (DOCX, 19.78Kb) 2021-03-03 11:24:47 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
03 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
03 mar 2021, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
03 mar 2021, godz. 11:24