Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów

 Zambrów, dn.14.03.2023 r.

GK. 6220.1.2023 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022roku poz. 1029) w związku z artykułem 49 kodeksu postępowania administracyjnego,(Dz. U. z 2022r. poz. 2000), Burmistrz Miasta Zambrów 

 

 zawiadamia strony postępowania

że po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów w dniu 10.03.2023r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 63 na odcinku Zambrów-Wygoda wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, realizowanej w ramach zadania: „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów- Wygoda” Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 209/4, 2692/3, 2692/2, 2620/2, 2620/1, 2530, 2619, 2548/3, 2552/2, 2638/3 obręb 0001 Zambrów; 157/3, 113/3 obręb 0031 Nagórki Jabłoń.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pokój 338) Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, w godzinach 7:30-15:30.

Decyzje uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się: 15.03.2023r.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. BURMISTRZA MIIASTA

Halina Brulińska

NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

  2. Strony postępowania tj. właściciele i współwłaściciele działek o numerach ewidencyjnych: 2530, 2618, 2620/2, 2645, 2692/2, 2638/3, 2552/2, 258/3, 2692/3,2518, 2525, 2526, 2527, 25528, 2529, 2597, 2598, 2596, 2605/7, 2603/1, 2604/3, 2603/3, 2602/1, 2604/6, 2604/7, 2604/4, 2603/4, 260/2, 207/1, 2602/3, 2607/2, 2607/3, 2608, 2727/2, 2609/1, 2610, 2609/2, 2726/3, 2726/2, 2726/1, 2614, 2615/1, 2615/12, 2613/2, 2616/5, 2616/6, 2616/4, 2621/4, 2621/2, 2622, 2623/1, 2623/2, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629/3, 2629/1, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 140, 138/2, 141/2, 141/7, 141/4, 141/5, 142, 165/4, 134/7, 134/4, 134/6, 138/1, 144, 145/23, 156/6, 157/7, 155/1, 156/18, 253, 254/3, 254/4, 217, 213, 257, 258, 260, 263/1, 265, 267, 268, 270, 271/3, 271/1, 395, 2531/2, 3053,2691, 2536, 2537, 2538, 2545, 2535, 2543, 2533, 2540/1, 2540/3, 2544, 2542/1, 2541/1, 2542/2, 2540/3, 2540/4, 2541/2, 2546, 2547, 2546/2, 2547/2, 2548/1, 2553, 2548/2, 394/2, 426/1, 425/1, 426/1, 2549, 2550, 2551/2, 2552/1, 2551/1, 2619, 2638/2, 426/1, 2638/2, 425/1, 2555/1, 2556, 2557, 2558, 2639, 2640, 2650/4, 2652, 2653, 2654, 2655/2, 2646, 2647, 2648, 2649, 2657, 2658/3, 2663/2, 2656/21, 2656/9, 2656/17, 2656/23, 2656/22, 2656/20, 2656/16, 2656/15, 2656/14, 2656/1, 2656/5, 2656/6, 2656/7, 2656/8, 2656/9, 2656/10, 2656/11, 2656/12, 2656/13, 59/3, 167/3, 168/2, 2252, 59/2, 173/2, 171/3, 172/2, 184/3, 174/2, 184/4, 185/5, 184/3, 184/4, 185, 186, 187, 188/5, 209/4 obręb Zambrów, 157/3,143, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 684, 113/3, 148/1, 149/2, 150/2, 151/1, 152, 153/1, 154/1, 155, 156/1, 216/2, 344, 393, 392, 388/2, 388/1, 394, 425/4, 426/3, 426/8, 426/5 obręb Nagórki Jabłoń poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów umieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Zambrów i gminy Zambrów oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i gminy Zambrów. Wykaz właścicieli wymienionych działek znajduje się w aktach sprawy w pokoju 338 tut. Urzędu

  3. A/a

Sprawę prowadzi:

Halina Brulińska
Wydział Gospodarki Komunalnej, UM Zambrów, p. 338

tel.: 86 271 22 10 wew. 45 e-mail:h.brulinska@zambrow.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
decyzja (PDF, 251.30Kb) 2023-03-15 11:21:16 0
obwieszczenie o wydaniu decyzji (PDF, 160.78Kb) 2023-03-15 11:21:16 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Chojak1

Data wytworzenia:
15 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Ewa Chojak1

Data publikacji:
15 mar 2023, godz. 11:21

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Chojak1

Data aktualizacji:
15 mar 2023, godz. 11:21