Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

7. WPISANIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO - KARTA USŁUG NR USC-07

Nazwa sprawy:

WPISANIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020, poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020, poz. 256)

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o wpisanie treści aktu stanu cywilnego

            (wzory: zał. 1 – urodzenie, zał. 2 – małżeństwo, zał. 3 – zgon);

 • akt stanu cywilnego wydany za granicą oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

Opłaty:

 • odpis zupełny po wpisaniu aktu – opłata skarbowa 50 zł przelew na podany niżej numer konta:

Urząd Miasta Zambrów

ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście lub korespondencyjnie;
 • przez pełnomocnika;

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego – pokój  212  lub  213

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Kierownik USC – pok. 212, tel. 86 271 22 10 w. 28
 • Z-ca Kierownika USC – pok. 213, tel. 86 271 22 10 w. 25

Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • do 14 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Zambrowie przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika USC w Zambrowie w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 • Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego Kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 • Transkrypcja może być dokonana z urzędu.
 • Dokonując transkrypcji – na wniosek osoby, której akt dotyczy można dostosować pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
 • Kierownik, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu.
 • O transkrypcji aktu dokonanej na wniosek jednego z małżonków lub osoby innej powiadamia się o tym fakcie osoby, których transkrybowany dokument dotyczy.
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

- dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;

- zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;

- transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego;

 • Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o wpisanie aktu może złożyć za pośrednictwem polskiego konsulatu

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 12:42

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 12:46