Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

3. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO I SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

URZĄD STANU CYWILNEGO - KARTA USŁUG NR USC-03

Nazwa sprawy:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO

I SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020, poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020, poz. 1359 ze zm.)

art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998, Nr 51, poz. 318)

Wymagane dokumenty:

Zainteresowani przedkładają do wglądu dokumenty tożsamości i składają:

 • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

W przypadku cudzoziemca należy dostarczyć:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo
 • odpisy z aktów stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny cudzoziemca oraz ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 •  dokument tożsamości (do wglądu)

Jeżeli władze danego kraju nie wydają zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia  małżeństwa można zwrócić się do polskiego sądu o zwolnienie z posiadania takiego dokumentu.

Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa 84 zł przelew na podany niżej numer konta:

Urząd Miasta Zambrów

ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego – pokój 212 lub 213

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Kierownik USC – pok. 212, tel. 86 271 22 10 w. 28
 • Z-ca Kierownika USC – pok. 213, tel. 86 271 22 10 w. 25

Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • Podpisanie zapewnienia oraz wydanie zaświadczenia następuje w dniu zgłoszenia się zainteresowanych.
 • Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty jego wydania i w okresie jego ważności winien być zawarty związek małżeński.
 • Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa zaświadczenie stwierdzające złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w jego obecności.
 • Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Tryb odwoławczy:

 • Jeżeli Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia:

- wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego        i opiekuńczego,

powiadamia pisemnie strony o przyczynie odmowy.

 • Strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa dokonywane jest przed wybranym Kierownikiem urzędu stanu cywilnego
 • Po sporządzeniu aktu małżeństwa - jeden odpis aktu wydawany jest bezpłatnie

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna dot us (DOCX, 33.39Kb) 2021-02-09 12:46:04 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 11:59

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 12:46