Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.185.2023 w sprawie planu kontroli podatkowej na rok 2024 2024-01-04 08:40:39
Zarządzenie Nr 0050.184.2023 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2024-01-04 08:39:34
Zarządzenie Nr 0050.183.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2024-01-04 08:38:14
Zarządzenie Nr 0050.182.2023 w sprawie wprowadzenia w 2024 roku dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Zambrów 2024-01-04 08:37:07
Zarządzenie Nr 0050.181.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 28 grudnia 2023 roku 2024-01-04 08:36:02
Zarządzenie Nt 0050.180.2023 w sprawie wyboru ofert w konkursie na realizację niektórych zadań z zawartych w Zambrowskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 2024-01-05 08:43:47
Zarządzenie Nr 0050.179.2023 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2024-2025 2023-12-28 09:34:55
Zarządzenie Nr 0050.178.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację niektórych zadań zawartych w Zambrowskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 2023-12-22 10:27:00
Zarządzenie Nr 0050.177.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2024-2025 2023-12-22 10:26:11
Zarządzenie Nr 0050.176.2023 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2023-12-21 09:37:42
Zarządzenie Nr 0050.175.2023 w sprawie rozpoczęcia procedury rozpatrywania wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów 2023-12-21 09:36:52
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-12-21 09:46:30
Zarządzenie Nr 0050.173.2023 w sprawie przeprowadzania likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 2023-12-21 09:35:46
Zarządzenie Nr 0050.172.2023 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego i ostatecznego przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Zambrów w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2023-12-21 09:34:37
Zarządzenie Nr 0050.171.2023 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie 2023-12-21 09:33:38
Zarządzenie Nr 0050.170.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-12-21 09:45:40
Zarządzenie Nr 0050.169.2023 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2023-12-21 09:32:56
Zarządzenie Nr 0050.168.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Zambrów 2023-12-21 09:32:19
Zarządzenie Nr 0050.167.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-12-08 13:11:14
Zarządzenie Nr 0050.166.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 28 listopada 2023 roku 2023-12-08 15:18:12
Zarządzenie Nr 0050.165.2023 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 2023-11-29 15:25:15
Zarządzenie Nr 0050.164.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań zawartych w Zambrowskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 2023-11-27 09:06:49
Zarządzenie Nr 0050.163.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2024-2025 2023-11-27 09:05:56
Zarządzenie Nr 0050.162.2023 w sprawie ustalenia planu wydatków na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 2023-11-27 09:05:21
Zarządzenie Nr 0050.161.2023 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Zambrów 2023-11-16 13:49:54
Zarządzenie Nr 0050.160.2023 w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego na targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego 14 2023-11-16 13:49:11
Zarządzenie Nr 0050.159.2023 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2023-11-14 13:09:36
Zarządzenie Nr 0050.158.2023 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030 2023-11-14 13:08:36
Zarządzenie Nr 0050.157.2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2024 rok 2023-11-14 13:06:21
Zarządzenie Nr 0050.156.2023 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2023-11-09 13:40:57
Zarządzenie Nr 0050.155.2023 o zmianie Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miasta Zambrów 2023-11-02 13:52:24
Zarządzenie Nr 0050.154.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-11-02 13:51:01
Zarządzenie Nr 0050.153.2023 o zmianie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł 2023-11-02 13:49:18
Zarządzenie Nr 0050.152.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-11-02 13:48:32
Zarządzenie Nr 0050.151.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 24 października 2023 roku 2023-11-02 13:47:43
Zarządzenie Nr 0050.150.2023 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zambrów 2023-11-02 13:59:47
Zarządzenie Nr 0050.149.2023 w sprawie wprowadzenia w 2023 roku dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Zambrów 2023-10-25 13:42:12
Zarządzenie Nr 0050.148.2023 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z odbywania służby przygotowawczej 2023-10-20 12:48:06
Zarządzenie Nr 0050.147.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-10-18 09:24:44
Zarządzenie Nr 0050.146.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-10-18 09:23:53
Zarządzenie Nr 0050.145.2023 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-05 14:42:34
Zarządzenie Nr 0050.144.2023 w sprawie ustalenia stawek za zajęcie części działek, o numerach geodezyjnych 874/2 i 874/3, stanowiących parking przy Cmentarzu Komunalnym, położonych przy drodze gminnej ulicy Księdza Marcina Krajewskiego w Zambrowie, w celu prowadzenia handlu 2023-10-05 14:40:30
Zarządzenie Nr 0050.143.2023 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 2023-10-05 14:39:44
Zarządzenie Nr 0050.142.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-10-05 14:39:04
Zarządzenie Nr 0050.141.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-10-05 14:38:23
Zarządzenie Nr 0050.140.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 19 września 2023 roku 2023-09-22 14:05:09
Zarządzenia Nr 0050.139.2023 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 14:04:03
Zarządzenie Nr 0050.138.2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Zambrów w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2023-09-22 14:02:39
Zarządzenie Nr 0050.137.2023 w sprawie skierowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II do wyłożenia 2023-09-22 14:01:29
Zarządzenie Nr 0050.136.2023 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 2023-09-13 14:57:52
Zarządzenie Nr 0050.135.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-09-14 15:14:24
Zarządzenie Nr 0050.134.2023 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zambrów 2023-09-11 13:58:42
Zarządzenie Nr 0050.133.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-09-04 09:49:08
Zarządzenie Nr 0050.132.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-09-04 09:47:33
Zarządzenie Nr 0050.131.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Zambrów do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku 2023-09-04 09:46:48
Zarządzenie Nr 0050.130.2023 w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku 2023-09-04 09:45:45
Zarządzenie Nr 0050.129.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-09-11 08:29:03
Zarządzenie Nr 0050.128.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-08-23 10:37:15
Zarządzenie Nr 0050.127.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-08-17 14:31:09
Zarządzenie Nr 0050.126.2023 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Zambrów do wykonywania czynności w imieniu pracodawcy 2023-08-17 14:30:22
Zarządzenie Nr 0050.125.2023 w sprawie ustalenia planu wydatków na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 2023-08-08 11:36:10
Zarządzenie Nr 0050.124.2023 w sprawie upoważnienia Pana Adama Libuda – zastępcy Burmistrza do złożenia oświadczenia woli w sprawie zawarcia umów kredytowych 2023-08-08 11:35:38
Zarządzenie Nr 0050.123.2023 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2023-08-08 11:34:50
Zarządzenie Nr 0050.122.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-08-08 11:33:58
Zarządzenie Nr 0050.121.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie 2023-08-08 11:33:10
Zarządzenie Nr 0050.120.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 2023-08-08 11:32:28
Zarządzenie Nr 0050.119.2023 w sprawie skierowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów do wyłożenia 2023-08-03 11:28:31
Zarządzenie Nr 0050.118.2023 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2023-08-03 11:27:39
Zarządzenie Nr 0050.117.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-08-03 11:26:53
Zarządzenie Nr 0050.116.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2023-2027 2023-08-08 11:31:39
Zarządzenie Nr 0050.115.2023 w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Zambrów kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 12.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok 2023-08-03 11:22:36
Zarządzenie Nr 0050.114.2023 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 2023-07-25 14:48:03
Zarządzenia Nr 0050.113.2023 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Zambrów 2023-07-25 14:47:17
Zarządzenia Nr 0050.112.2023 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej 2023-07-25 14:46:24
Zarządzenie Nr 0050.111.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-08-03 11:21:35
Zarządzenie Nr 0050.110.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:45:29
Zarządzenie Nr 0050.109.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:44:50
Zarządzenie Nr 0050.108.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:44:09
Zarządzenie Nr 0050.107.2023 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:43:32
Zarządzenie Nr 0050.106.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:42:33
Zarządzenie Nr 0050.105.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:41:42
Zarządzenie Nr 0050.104.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:40:54
Zarządzenie Nr 0050.103.2023 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:40:13
Zarządzenie Nr 0050.102.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:39:36
Zarządzenie Nr 0050.101.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:38:50
Zarządzenie Nr 0050.100.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:38:11
Zarządzenia Nr 0050.99.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:37:31
Zarządzenie Nr 0050.98.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:36:55
Zarządzenie Nr 0050.97.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:36:16
Zarządzenie Nr 0050.96.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:35:37
Zarządzenie Nr 0050.95.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:35:00
Zarządzenie Nr 0050.94.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:34:16
Zarządzenie Nr 0050.93.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:33:38
Zarządzenie Nr 0050.92.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:32:43
Zarządzenie Nr 0050.91.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:32:00
Zarządzenie Nr 0050.90.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:31:21
Zarządzenie Nr 0050.89.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:30:44
Zarządzenie Nr 0050.88.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:30:08
Zarządzenie Nr 0050.87.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:29:29
Zarządzenie Nr 0050.86.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:28:42
Zarządzenie Nr 0050.85.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:28:04
Zarządzenie Nr 0050.84.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:27:07
Zarządzenie Nr 0050.83.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-25 14:26:25
Zarządzenie Nr 0050.82.2023 w sprawie ustalenia planu wydatków na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 2023-07-25 14:25:36
Zarządzenie Nr 0050.81.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-06-30 13:53:39
Zarządzenie Nr 0050.80.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Żłobka Miejskiego w Zambrowie 2023-06-30 13:52:57
Zarządzenie Nr 0050.79.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 27 czerwca 2023 roku 2023-06-30 13:52:14
Zarządzenie Nr 0050.78.2023 sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050.74.2023 r. Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r. 2023-06-30 14:04:37
Zarządzenie Nr 0050.77.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-06-30 13:51:12
Zarządzenie Nr 0050.76.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2022 r. 2023-06-30 14:03:52
Zarządzenie Nr 0050.75.2023 w sprawie wprowadzenia Wykazu środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i cyberbezpieczeństwa na poziomie wysokim 2023-11-14 13:04:09
Zarządzenie Nr 0050.74.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-06-30 14:02:56
Zarządzenie Nr 0050.73.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-06-30 13:49:49
Zarządzenie Nr 0050.72.2023 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zambrowie 2023-06-12 15:06:40
Zarządzenie Nr 0050.71.2023 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-06-12 15:05:35
Zarządzenie Nr 0050.70.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 30 maja 2023 roku 2023-06-12 15:04:40
Zarządzenie Nr 0050.69.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-06-12 15:04:07
Zarządzenie Nr 0050.68.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za 2022 r., o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2023-06-12 15:03:27
Zarządzenie Nr 0050.67.2023 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050.58.2023 r. Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r. 2023-05-25 12:40:18
Zarządzenie Nr 0050.66.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie 2023-05-25 12:33:46
Zarządzenie Nr 0050.65.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 2023-05-25 12:33:01
Zarządzenie Nr 0050.64.2023 w sprawie skierowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej do wyłożenia 2023-05-25 12:32:12
Zarządzenie Nr 0050.63.2023 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie 2023-05-15 13:20:58
Zarządzenie Nr 0050.62.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-05-25 12:54:31
Zarządzenie Nr 0050.61.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-05-25 12:54:06
Zarządzenie Nr 0050.60.2023 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2023-05-15 13:20:17
Zarządzenie Nr 0050.59.2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Miasto Zambrów za 2022 rok 2023-05-15 13:19:36
Zarządzenie Nr 0050.58.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-05-08 12:24:17
Zarządzenie Nr 0050.57.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 25 kwietnia 2023 roku 2023-05-08 12:23:27
Zarządzenie Nr 0050.56.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie 2023-05-08 12:56:44
Zarządzenie Nr 0050.55.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 2023-05-08 12:56:03
Zarządzenie Nr 0050.54.2023 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej Urzędu Miasta Zambrów 2023-04-20 09:21:35
Zarządzenie Nr 0050.53.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Zambrów na 2022 r. 2023-04-20 09:20:40
Zarządzenie Nr 0050.52.2023 w sprawie zbycia nieruchomości poprzez wniesienie aportem do spółki 2023-04-20 09:19:25
Zarządzenie Nr 0050.51.2023 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2023-04-20 09:17:43
Zarządzenie Nr 0050.50.2023 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2023-04-20 09:16:58
Zarządzenie Nr 0050.49.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie 2023-04-05 14:17:39
Zarządzenie Nr 0050.48.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie 2023-04-05 14:16:59
Zarządzenie Nr 0050.47.2023 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i wyznaczenia Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Zambrów 2023-04-05 14:15:57
Zarządzenie Nr 0050.46.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-04-20 09:16:11
Zarządzenie Nr 0050.45.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 28 marca 2023 roku 2023-04-05 14:15:00
Zarządzenie Nr 0050.44.2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19 na rok 2023. 2023-04-05 14:13:13
Zarządzenie Nr 0050.43.2023 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze dostarczanych z gmin objętych Porozumieniem z dnia 02 maja 2005 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych 2023-04-21 13:22:54
Zarządzenie Nr 0050.42.2023 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 2023-04-05 14:12:07
Zarządzenie Nr 0050.41.2023 w sprawie powołania oraz określenia trybu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 2023-04-05 14:11:24
Zarządzenie Nr 0050.40.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-04-05 14:13:54
Zarządzenie Nr 0050.39.2023 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej. 2023-04-05 14:10:33
Zarządzenie Nr 0050.38.2023 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości 2023-03-21 14:55:44
Zarządzenie Nr 0050.37.2023 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2022 r. 2023-04-05 14:08:29
Zarządzenie Nr 0050.36.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora części Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym rehabilitacji po COVID-19 na rok 202 2023-03-16 12:01:19
Zarządzenie Nr 0050.35.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 2023-03-14 12:58:16
Zarządzenie Nr 0050.34.2023 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 2023-03-21 14:53:17
Zarządzenie Nr 0050.33.2023 w sprawie nabycia nieruchomości 2023-03-10 08:57:52
Zarządzenie Nr 0050.32.2023 w sprawie wyboru ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 r. 2023-03-07 14:40:44
Zarządzenie Nr 0050.31.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2023-04-05 14:09:29
Zarządzenie Nr 0050.30.2023 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Miasta Zambrów 2023-03-21 14:52:07
Zarządzenie Nr 0050.29.2023 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie 2023-03-21 14:51:25
Zarządzenie Nr 0050.28.2023 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2023-03-21 14:50:21
Zarządzenie Nr 0050.27.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-03-21 14:49:30
Zarządzenie Nr 0050.26.2023 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-03-21 14:48:51
Zarządzenie Nr 0050.25.2023 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-03-21 14:47:56
Zarządzenie Nr 0050.24.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 2023-03-21 14:47:09
Zarządzenie Nr 0050.23.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych 2023-02-23 15:20:39
Zarządzenie Nr 0050.22.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych 2023-02-23 15:20:03
Zarządzenie Nr 0050.21.2023 w sprawie określenia zadań przy realizacji inwestycji „Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2023-02-23 15:19:23
Zarządzenie Nr 0050.20.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 21 lutego 2023 roku 2023-02-23 15:18:36
Zarządzenie Nr 0050.19.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku 2023-02-13 10:31:51
Zarządzenie Nr 0050.18.2023 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie naprawę i konserwację odzieży roboczej 2023-02-16 13:09:04
Zarządzenie Nr 0050.17.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zambrów 2023-02-16 13:08:11
Zarządzenie Nr 0050.16.2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2023-02-16 13:07:03
Zarządzenie Nr 0050.15.2023 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze dostarczanych z gmin nieobjętych Porozumieniem z dnia 2 maja 2005 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych 2023-02-09 14:39:51
Zarządzenie Nr 0050.14.2023 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok 2023-02-09 14:39:18
Zarządzenie Nr 0050.13.2023 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-02-03 13:34:15
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-02-03 13:33:33
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 24 stycznia 2023 roku 2023-02-03 13:32:58
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne 2023-02-09 14:13:20
Zarządzenie Nr 0050.9.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zambrów na rok szkolny 2023/2024 2023-02-09 14:12:18
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 w sprawie planu kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zambrów na rok 2023 2023-02-09 14:11:39
Zarządzenie Nr 0050.7.2023 w sprawie planu kontroli realizacji obowiązków gospodarowania nieczystościami ciekłymi przez właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2023-2024 2023-02-09 14:10:42
Zarządzenie Nr 0050.6.2023 w sprawie określenia rodzaju zadań publicznych z zakresu sportu, na które ogłoszone zostaną konkursy 2023-01-19 14:32:36
Zarządzenie Nr 0050.5.2023 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej 2023-01-19 14:31:47
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok 2023-01-12 12:51:33
Zarządzenie Nr 0050.3.2023 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów 2023-01-12 12:51:00
Zarządzenie Nr 0050.2.2023 w sprawie ustalenia planu wydatków na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 2023-01-12 12:50:26
Zarządzenie Nr 0050.1.2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów 2023-01-12 12:49:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 10:14

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 10:14