2393 2022 | BIP - Miasto Zambrów
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.70.2022 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2022-06-24 15:21:29
Zarządzenie Nr 0050.69.2022 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 21 czerwca 2022 roku 2022-06-24 10:21:11
Zarządzenie Nr 0050.68.2022 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W.Pileckiego i Konopnickiej 2022-06-24 10:20:34
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Miasta 2022-06-24 10:19:56
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 24 maja 2022 roku 2022-06-24 10:18:25
Zarządzenie Nr 0050.65.2022 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W.Pileckiego i Sadowej. 2022-06-24 10:17:47
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic : Ignacego Paderewskiego. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowej i rzeki Jabłonki. 2022-06-24 10:17:12
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2022 rok 2022-06-24 10:16:35
Zarządzenie Nr 0050.62.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie 2022-06-24 10:15:51
Zarządzenie Nr 0050.61.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie 2022-06-24 10:15:15
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie 2022-06-24 10:14:25
Zarządzenie Nr 0050.59.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie 2022-06-24 10:06:45
Zarządzenie Nr 0050.58.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Akademia Malucha" w Zambrowie 2022-06-24 10:05:03
Zarządzenie Nr 0050.57.2022 w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach 2022-06-23 10:34:47
Zarządzenie Nr 0050.56.2022 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2022-05-11 15:18:32
Zarządzenie Nr 0050.55.2022 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Miasto Zambrów za 2021 rok 2022-05-11 14:53:24
Zarządzenie Nr 0050.54.2022 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2022-05-11 12:19:05
Zarządzenie Nr 0050.53.2022 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego: „Doskonalenie umiejętności działania zespołowego w wykonywaniu zadań z zakresu obrony cywilnej” 2022-06-23 10:30:40
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 26 kwietnia 2022 roku 2022-05-11 12:17:49
Zarządzenie Nr 0050.51.2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2022 rok 2022-05-11 12:17:14
Zarządzenie Nr 0050.50.2022 w sprawie określenia warunków korzystania podczas podróży służbowej z samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy 2022-05-11 12:12:23
Zarządzenie Nr 0050.49.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie 2022-05-11 12:11:34
Zarządzenie Nr 0050.48.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie 2022-05-11 12:10:54
Zarządzenie Nr 0050.47.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie 2022-05-11 12:10:06
Zarządzenie Nr 0050.46.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie 2022-05-11 12:09:27
Zarządzenie Nr 0050.45.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Akademia Malucha" w Zambrowie 2022-05-11 12:08:40
Zarządzenie Nr 0050.44.2022 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze dostarczanych z gmin objętych Porozumieniem z dnia 02 maja 2005 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych 2022-06-23 10:30:00
Zarządzenie Nr 0050.43.2022 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony przy ulicy Targowej graniczący z ogródkami działkowymi 2022-05-11 12:07:18
Zarządzenie Nr 0050.42.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2022-04-13 14:45:49
Zarządzenie Nr 0050.41.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032 2022-04-11 14:01:57
Zarządzenie Nr 0050.40.2022 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie 2022-04-05 15:08:13
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2021 rok 2022-04-05 15:07:11
Zarządzenie Nr 0050.38.2022 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej 2022-04-05 15:06:23
Zarządzenie Nr 0050.37.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie 2022-03-31 10:49:09
Zarządzenie Nr 0050.36.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie 2022-03-31 10:48:27
Zarządzenie Nr 0050.35.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie 2022-03-31 10:47:15
Zarządzenie Nr 0050.34.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie 2022-03-31 10:46:37
Zarządzenie Nr 0050.33.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Akademia Malucha" w Zambrowie 2022-03-31 10:45:00
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze dostarczanych z gmin nie objętych Porozumieniem z dnia 2 maja 2005roku w sprawie powierzenia zadań publicznych 2022-04-01 08:37:36
Zarządzenie Nr 0050.31.2022 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 29 marca 2022 roku 2022-03-31 10:44:04
Zarządzenie Nr 0050.30.2022 w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-23 10:28:26
Zarządzenie Nr 0050.29.2022 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu pracownka samorządowego kończącego służbę przygotowawczą 2022-03-25 12:26:34
Zarządzenie Nr 0050.28.2022 w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-03-17 14:23:16
Zarządzenie Nr 0050.27.2022 w sprawie odwołania pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-03-17 14:22:29
Zarządzenie Nr 0050.26.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2022-03-17 14:20:51
Zarządzenie Nr 0050.25.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2021 rok 2022-03-17 14:20:14
Zarządzenie Nr 0050.24.2022 sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2022-03-09 15:09:48
Zarządzenie Nr 0050.23.2022 w sprawie skierowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony przy ulicy Targowej graniczący z ogródkami działkowymi do wyłożenia 2022-03-09 15:08:52
Zarządzenie Nr 0050.22.2022 w sprawie wyboru ofert na wsparcie zadań publicznych w 2022 r. 2022-03-02 10:32:12
Zarządzenie Nr 0050.21.2022 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu pracownika samorządowego kończącego służbę przygotowawczą 2022-03-02 10:30:59
Zarządzenie Nr 0050.20.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych 2022-02-24 15:00:02
Zarządzenie Nr 0050.19.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych 2022-02-24 14:59:32
Zarządzenie Nr 0050.18.2022 w sprawie zamiany nieruchomości 2022-02-18 14:36:27
Zarządzenie Nr 0050.17.2022 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zambrów Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów", obowiązującego w naborze uzupełniającym 2022-02-18 14:33:52
Zarządzenie Nr 0050.16.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku 2022-02-17 09:21:42
Zarządzenie Nr 0050.15.2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok 2022-02-17 09:21:10
Zarządzenie Nr 0050.14.2022 w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne 2022-02-10 13:29:33
Zarządzenie Nr 0050.13.2022 w sprawie skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia 2022-02-08 11:38:27
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 25 stycznia 2022 roku 2022-01-27 15:14:05
Zarządzenie Nr 0050.11.2022 w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawie ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-01-27 15:13:24
Zarządzenie Nr 0050.10.2022 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Ignacego Paderewskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowej i rzeki Jabłonki 2022-01-27 15:12:35
Zarządzenie Nr 0050.9.2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zambrów na rok szkolny 2022/2023 2022-01-20 10:04:46
Zarządzenie Nr 0050.8.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2022-01-20 10:04:06
Zarządzenie Nr 0050.7.2022 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniuczej, w tym Rehabilitacji po COID-19, 2022 rok 2022-01-18 14:19:58
Zarządzenie Nr 0050.6.2022 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-01-18 14:18:46
Zarządzenie Nr 0050.5.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na 2022 rok 2022-01-14 12:36:58
Zarządzenie Nr 0050.4.2022 w sprawie określenia rodzaju zadań publicznych z zakresu sportu, na które ogłoszone zostaną konkursy 2022-01-14 12:34:55
Zarządzenie Nr 0050.3.2022 w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów 2022-01-14 12:34:10
Zarządzenie Nr 0050.2.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Zambrów i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu Zambrów na 2022 rok 2022-01-18 14:20:40
Zarządzenie Nr 0050.1.2022 w sprawie Regulaminu zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Zambrów w okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych 2022-01-12 13:31:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
04 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
04 sty 2022, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
04 sty 2022, godz. 09:27