Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

10. ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

URZĄD STANU CYWILNEGO - KARTA USŁUG NR USC-10

Nazwa sprawy:

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020, poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020, poz. 256)

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

      (wzory: zał. 1 – urodzenie, zał. 2 małżeństwo, zał. 3 – zgon)

 • dokument potwierdzający zdarzenie mające miejsce za granicą lub jego uwierzytelnioną kopię wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

Opłaty:

 • odpis zupełny po odtworzeniu aktu – opłata skarbowa 39 zł przelew na podany niżej numer konta:

Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście lub korespondencyjnie;
 • przez pełnomocnika;

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego – pokój 212 lub 213

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Kierownik USC – pok. 212, tel. 86 271 22 10 w. 28
 • Z-ca Kierownika USC – pok. 213, tel. 86 271 22 10 w. 25

Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • do 14 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Zambrowie przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika USC w Zambrowie w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 • Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.
 • Wniosek o odtworzenie aktu składa się do wybranego Kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Odtworzenie treści aktu następuje na wniosek osoby, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, osoby mającej interes prawny, lub osoby, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
 • Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię do reguł pisowni polskiej.
 • Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o odtworzenie aktu może złożyć za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 13:59