Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
ZP.271.3.2023 Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie w okresie 01.02.2023 - 31.01.2025
Minął termin składania ofert
2023-01-13 12:45:00
ZP.271.1.2023 Zagospodarowanie miejskich terenów w Zambrowie na potrzeby sportu i rekreacji.
Termin składania ofert: 2023-02-03 12:00
2023-01-05 12:55:00
RG.271.14.2022 Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów
Minął termin składania ofert
2022-12-30 13:45:00
OR.271.7.2022 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zambrów wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Minął termin składania ofert
2022-12-01 08:50:00
Or.271.9.2022. Dostawa sprzętu do serwerowni w ramach projektu "Cyfrowa gmina"
Minął termin składania ofert
2022-11-25 15:10:00
Or.271.8.2022. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"
Minął termin składania ofert
2022-11-25 13:55:00
Or.271.6.2022. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu: "Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie".
Minął termin składania ofert
2022-10-28 13:15:00
RG.271.13.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i ciągu pieszo-rowerowego na terenach objętych mpzp – uchwała nr 62/XII/15 z 24 listopada 2015r.
Minął termin składania ofert
2022-10-25 14:50:00
Or.271.4.2022. Dostawy sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa gmina"
Minął termin składania ofert
2022-09-29 15:50:00
RG.271.9.2022. Remont chodników w podziale na 3 zadania oraz przebudowa skrzyżowania ul. Kazimierza Pułaskiego i Gen. Stefana Kosseckiego w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2022-08-19 15:35:00
RG.271.11.2022. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. 71 Pułku Piechoty i Obwodowej w Zambrowie
Minął termin składania ofert
2022-08-18 15:35:00
RG.271.12.2022. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda w formule zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2022-08-17 11:20:00
RG.271.10.2022. Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy w mieście Zambrów
Minął termin składania ofert
2022-07-28 15:50:00
RG.271.8.2022. Budowa dróg w rejonie ulicy Białostockiej w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2022-07-13 15:10:00
RG.271.5.2022. Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy dróg i ścieżki rowerowej w mieście Zambrów.
Minął termin składania ofert
2022-05-18 15:00:00
RG.271.2.2022. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu: „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”.
Minął termin składania ofert
2022-04-28 10:30:00
Wykonanie odwodnienia ul. Orzeszkowej w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2022-04-01 13:25:00
Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz sprzętu do robotyki w podziale na części w ramach projektu: „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”.
Minął termin składania ofert
2021-12-31 12:10:00
Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie w formule zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2021-12-30 15:05:00
Budowa drogi odchodzącej od ulicy Ostrowskiej w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2021-11-24 15:05:00
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie w formule zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2021-10-18 10:50:00
Remont drogi odchodzącej od ul. Pileckiego w Zambrowie w km 0+000 – 0+245.
Minął termin składania ofert
2021-09-15 14:55:00
Dostawy w ramach projektu pt. "Kreatywny przedszkolak - operatywny dorosły". Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych. Część 2. Dostawa laptopów, podłóg interaktywnych oraz tablicy interaktywnej.
Minął termin składania ofert
2021-08-18 15:25:00
Remont drogi odchodzącej od ul. Pileckiego w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2021-07-29 11:40:00
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Jabłonka w ciągu ulicy 71 pułku Piechoty w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2021-06-22 11:15:00
Przetarg w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na Remont dwóch odcinków dróg miejskich: ul. Świętokrzyskiej i ul. Henryka Sienkiewicza w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2021-05-28 11:30:00
Przetarg w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na Budowę dróg w rejonie ulicy Krajewskiego w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2021-05-07 15:15:00
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy oraz budowy dróg.
Minął termin składania ofert
2021-04-20 15:30:00
Przetarg nieograniczony na Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta Zambrów w 2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-30 12:35:00
Przetarg nieograniczony na Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie w okresie 01.02.2021 - 31.01.2023
Minął termin składania ofert
2020-12-30 12:30:00
Przetarg nieograniczony na Budowę dróg pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2020-12-30 12:00:00