Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
GK.7021.9.5.2023 Likwidacja starych i wbudowanie nowych słupów parkowych wraz z fundamentami na terenach zielonych w Zambrowie
Minął termin składania ofert
2023-01-18 14:50:31
Demontaż oraz magazynowanie ozdób świątecznych po sezonie 2022/23
Minął termin składania ofert
2023-01-03 14:55:43
Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych
Minął termin składania ofert
2022-12-22 13:27:23
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej wraz z prognozą finansową
Minął termin składania ofert
2022-12-19 14:40:00
Czyszczenie dna odcinka rzeki Jabłonka w Zambrowie
Minął termin składania ofert
2022-11-24 12:04:00
GK. 7240.15.2022 Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zambrów w latach 2023- 2025
Minął termin składania ofert
2022-11-08 14:10:33
GK.7003.3.5.2022. Bieżące utrzymanie Targowicy Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w Zambrowie
Minął termin składania ofert
2022-11-08 10:32:12
GK.7021.2.23.2022. Wymiana elementów drewnianych w ławkach, koszach śmietnikowych na elementy z tworzywa sztucznego oraz dostawę ławek i stołu piknikowego.
Minął termin składania ofert
2022-11-07 14:36:42
Or.042.1.2021. Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Minął termin składania ofert
2022-11-03 13:55:00
Czyszecznie separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami na terenie miasta
Minął termin składania ofert
2022-10-18 13:06:37
Zakup i dostawa słupów parkowych wraz z fundamentami
Minął termin składania ofert
2022-09-13 14:16:03
Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zambrów w 2022 r.
Minął termin składania ofert
2022-09-02 15:28:37
Przełożenie kostki betonowej w parku przy ul. Cmentarnej
Minął termin składania ofert
2022-08-23 14:48:20
RG.7021.1.27.2022. Naprawa dróg gruntowych na terenie Miasta Zambrów w 2022 roku.
Minął termin składania ofert
2022-07-28 09:50:00
RG.271.2.5a.2022. Wykonanie dokumentacji projektowej
Minął termin składania ofert
2022-07-01 09:50:00
RG.271.2.6.2022. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie wykonania technologii basenowej dla zadania pn. ,,Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie w formule zaprojektuj i wybuduj’’
Minął termin składania ofert
2022-07-01 09:45:00
RG.271.2.5.2022. Wykonanie dokumentacji projektowej
Minął termin składania ofert
2022-06-13 15:00:00
Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza światłowodowego w monitoringu miejskim.
Minął termin składania ofert
2022-06-06 13:20:00
Wynajem dwóch zestawów dekoracji świątecznej w postaci sań z reniferem 3D z iluminacją świetlną LED oraz bombki 3D z iluminacją świetlną LED
Minął termin składania ofert
2022-05-24 10:12:37
Budowa ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul. Łomżyńskiej w Zambrowie
Minął termin składania ofert
2022-04-25 08:32:49
Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy budynku magazynowego na sprzęt sportowy na Stadionie Miejskim w Zambrowie”.
Minął termin składania ofert
2022-04-20 14:55:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Zambrów w 2022r.
Minął termin składania ofert
2022-04-15 11:10:00
Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego do koszenia trawy z zestawem zimowym
Minął termin składania ofert
2022-04-12 10:08:43
Zakup i dostawę 13 szt. bezdotykowych dozowników do dezynfekcji dłoni dla Urzędu Miasta Zambrów i jednostek podległych
Minął termin składania ofert
2022-04-07 13:22:56
Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Zambrów w ciepło, energię elektryczną i gaz na okres 2019- 2034
Minął termin składania ofert
2022-03-17 13:57:02
Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Zambrów w 2022r.
Minął termin składania ofert
2022-03-11 13:01:58
Zapytaniie ofertowe na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II wraz z prognozą finansową
Minął termin składania ofert
2022-03-07 14:20:27
Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia ul. Stokrotki i ul. Ogrodowej w Zambrowie
Minął termin składania ofert
2022-02-28 12:49:54
Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej
Minął termin składania ofert
2022-01-18 13:37:25
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przepompowni wód gruntowych wraz z budową kanału tłocznego i zasilenia przepompowni.
Minął termin składania ofert
2022-01-04 14:05:00
Bieżące utrzymanie targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w Zambrowie
Minął termin składania ofert
2021-11-29 08:53:29
Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego „Budowy ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu drogi DK63 Zambrów – Wygoda”.
Minął termin składania ofert
2021-11-23 12:45:00
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Minął termin składania ofert
2021-11-17 11:45:00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zambrów w 2021r.
Minął termin składania ofert
2021-08-31 14:20:29
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykonanego monitoringu "Koszar" w Zambrowie.
Minął termin składania ofert
2021-08-17 15:10:00
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej monitoringu
Minął termin składania ofert
2021-07-16 08:10:00
Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej wykonania ciągu pieszo- rowerowego od ul. Willowej do ul. Polowej z kładką nad rzeką Jabłonka
Minął termin składania ofert
2021-07-13 15:00:00
Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej
Minął termin składania ofert
2021-07-13 15:00:00
Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej ciągu pieszo- rowerowego od ul. Willowej do ul. Polowej z kładką nad rzeką Jabłonka
Minął termin składania ofert
2021-06-18 13:04:16
Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej
Minął termin składania ofert
2021-06-11 12:52:42
Wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszo- rowerowego od ul. Willowej do ul. Polowej z kładką nad rzeką Jabłonka
Minął termin składania ofert
2021-06-01 12:20:00
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Minął termin składania ofert
2021-03-31 14:50:00