Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KARTA USŁUG NR SO/12

Nazwa sprawy

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019r. poz. 1397 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r. poz. 2411).
  4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz.1546 z późn. zm. ).  

Wymagane dokumenty:

 Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

      W sytuacji braku takiego potwierdzenia osoba chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy składa następujące dokumenty:

 • Podanie o zameldowanie wraz z wyjaśnieniem, dlaczego właściciel nie dokonał potwierdzenia pobytu.
 • Wypełniony druk zameldowania (załączniki nr 1 i 2).
 • Dowód osobisty lub paszport.
 • Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

 Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na nr rachunku bankowego:

URZĄD MIASTA ZAMBRÓW Ul. Fabryczna 3, BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE   67 8775 0009 0010 0101 0201 0732 

Istnieje możliwość uiszczenia opłat w Urzędzie Miasta bez prowizji kartą płatniczą.

Sposób dostarczenia:

 • osobiście
 • przez pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Spraw Obywatelskich
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271-22-10; 271-27-30; 271-48-31  w. 42

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dokonanie zameldowanie decyzją administracyjną, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy lub dłużej. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji o:

a. zameldowaniu na pobyt stały (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu),

b. zameldowaniu na pobyt czasowy (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu),

c. odmowie zameldowania (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe:

1.   Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

2.   Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Po złożeniu podania urząd  przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12-zgłoszenie pobytu czasowego (PDF, 398.94Kb) 2021-02-12 10:12:41 0
12-zgłoszenie pobytu stałego (PDF, 414.52Kb) 2021-02-12 10:12:41 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
12 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
12 lut 2021, godz. 10:12

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 lut 2021, godz. 10:12