Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Naczelnik Wydziału
inż. Cezary Lasek
p. 239, tel. w. 44
Z-ca Naczelnika, realizacja projektó unijnych
mgr Barbara Zawistowska
p. 218. w. 22
Realizacja projektów unijnych
mgr inż. Weronika Zaniewska
p. 218. w. 22
Przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych
mgr inż. Ewa Chojak
p. 217, tel. w. 34
Przygotowanie i nadzór nad inwestycjami oraz przygotowanie zamówień publicznych
inż. Karol Żabiński
p. 216, tel. w. 16
mgr inż. Marcin Sadowski
p. 216, tel. w. 16
Sprawy drogownictwa
mgr Janusz Gosk
p. 217, tel. 34
mgr inż. Anna Borzuchowska
pok. 217, tel. w. 34

Zakres działań:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich prowadzonych przez Urząd:
  • zlecanie opracowania dokumentacji technicznej na poszczególne inwestycje miejskie
  • udzielanie zamówień publicznych na realizację inwestycji miejskich
  • opracowywanie projektów umów z wykonawcami inwestycji miejskich
  • stały nadzór nad wszystkimi inwestycjami realizowanymi przez Miasto
  • rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o podział środków finansowych na poszczególne zadania w ramach istniejących funduszy oraz stały nadzór nad ich wykorzystaniem
  • przygotowywanie wykazu inwestycji wraz z częścią opisową do projektu budżetu Miasta
  • przygotowywanie sprawozdania z wykonania inwestycji do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
 2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią miejskich dróg gminnych wraz z drogową infrastrukturą techniczną:
  • opracowanie wniosków w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji
  • ocena i kontrola jakości wykonywania komunalnych usług użyteczności publicznej w zakresie utrzymania dróg
  • wykonywanie zadań dotyczących gminy w zakresie organizowania transportu drogowego
  • realizację zadań Burmistrza jak zarządcy dróg miejskich
 3. Sporządzanie wniosków o dotacje, kredyt i pożyczki na planowane inwestycje miejskie
 4. Pozyskiwanie informacji dotyczących zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego, w tym środków Unii Europejskiej, rządowych, wojewódzkich
 5. Realizacja i monitorowanie projektów unijnych
 6. Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przygotowania i monitorowania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE
 7. Programowanie usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja, z agospodarowania odpadów, zaopatrzenie w energię)
 8. Współpraca z jednostkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi jednostkami administrującymi lub zarządzającymi mieniem komunalnym, w zakresie planowania inwestycji i remontów
 9. Współpraca ze wszystkimi inwestorami budownictwa mieszkalnego i użytkowego
 10. Wykonywanie kontroli przewidzianych w przepisach prawa budowlanego w stosunku do dróg i obiektów inżynierskich, będących w bezpośrednim władaniu Gminy Miasta Zambrów ( w przypadku braku pracowników o odpowiednich uprawnieniach - organizowanie kontroli z pomocą specjalistów z zewnątrz)
 11. Kontrolowanie innych niż Urząd jednostek organizacyjnych Miasta pod względem wywiązywania się z obowiązków kontroli i prowadzenia książki obiektu budowlanego w stosunku do budynków oraz innych obiektów budowlanych pozostających we władaniu tych jednostek
 12. Opracowywanie wniosków i projektów dotyczących rozwoju Miasta
 13. Współpraca z jednostkami samorządowymi i urzędami centralnymi, w szczególności z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
 14. Udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych, programów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji Miasta Zambrów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 sty 2021, godz. 15:50

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sty 2021, godz. 15:50