Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydanie dowodu osobistego

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KARTA USŁUG NR SO/01

Nazwa sprawy:
Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 332)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w siedzibie organu albo podpisany formularz wypełniony przez pracownika Urzędu
 • Na żądanie organu – odpis polskiego aktu urodzenia albo odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz poświadczenie obywatelstwa polskiego
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Dotychczasowy dowód osobisty do wglądu

Sposób dostarczenia:

 • Osobiście lub w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • dowód osobisty odbiera się osobiście

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Wydział Spraw Obywatelskich p.227

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271-22-10 wew. 41

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc

Tryb odwoławczy: -

Informacje dodatkowe:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Złożenie w siedzibie organu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01-Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego (PDF, 675.31Kb) 2021-02-10 11:43:18 2
informacja dot. ochrony danych - dowody osobiste (PDF, 305.11Kb) 2021-02-10 11:43:18 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 lut 2021, godz. 11:43

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 lut 2021, godz. 11:43