Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 18/21

P r o t o k ó ł  Nr 18/21

posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 21.01.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 13:00 – 13:15.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 

 1. 6 - ciu członków Komisji                                          - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.
 5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczy w nim sześciu członków Komisji.

 

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk przedstawił porządek posiedzenia Komisji. Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła proponowany porządek posiedzenia Komisji.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag, wniosków do przedłożonego sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag, wniosków do przedłożonego planu pracy Komisji na 2021 r.

Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski zaproponował, aby do planu pracy dopisać pkt. „Opinia Komisji w sprawie Raportu o stanie gminy w 2020 r.”

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie plan pracy Komisji na 2021 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała plan pracy.

(plan pracy dołączono do protokołu)

Ad. 5.

Radny p. Tomasz Kosek zwrócił się z pytaniem, czy placówki zdrowotne funkcjonujące na terenie miasta zgłosiły się do przeprowadzania szczepień.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przedstawił sytuacje dotyczącą szczepień w mieście. Poinformował że odnośnie tej sytuacji odbył spotkanie z Prezesem Szpitala Powiatowego w Zambrowie p. Bogusławem Dębskim. Powiedział, że sytuacja w naszym mieście wygląda bardzo źle. Jak się okazało w naszym mieście jedyną placówką prowadzącą szczepienia przeciw COVID-19 jest Szpital Powiatowy w Zambrowie.
W Szpitalu zostanie zaszczepiona jedynie określona ilość pacjentów należących do funkcjonującego tam Zakładu Publicznego Opieki Zdrowotnej. Pozostałe ZPOZ działające na terenie miasta nie przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Szczepień. W związku z powyższym osoby zainteresowane szczepieniami odsyłane są do najbliższych punktów szczepień. Jednocześnie zapewnił, że podejmie działania, aby w Zambrowie również odbywały się szczepienia mieszkańców. Wystosował w tej sprawie apel do Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu miasta. Podobny apel wystosował Wójt Gminy Zambrów p. Jarosław Kos. Burmistrz powiedział, że zwrócił się również z prośbą do Posła
p. Stefana Krajewskiego oraz Senatora p. Marek Komorowskiego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk podziękował za udział, zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bogdan Andrzejczuk      

Protokołowała
Karolina Kulesza       


Lista obecności:

 1. Bogdan Andrzejczuk
 2. Radosław Bańkowski
 3. Ryszard Kaźmierczak
 4. Tomasz Kosek
 5. Henryk Rykaczewski
 6. Cezary Witkowski

                                                         


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 kwi 2021, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 kwi 2021, godz. 12:22