Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 17/21

P r o t o k ó ł  Nr 17/21

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 20.01.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:30 – 14:50.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 1. 4 – ech członków Komisji                                            - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                          - p. Kazimierz Dąbrowski

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.
 5. Sprawy różne.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim czterech członków Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia Komisji jest przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym
jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag, wniosków do przedłożonego sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

(sprawozdanie z działalności Komisji dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak. Zwrócił się
z prośbą o zgłaszanie uwag, wniosków do przedłożonego planu pracy Komisji na 2020 r.

Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski zaproponował o dodanie do planu pracy pkt. „Opinia Komisji w sprawie Raportu o stanie gminy w 2020 r.” oraz „Informacja o przebiegu szczepień przeciw COVID-19.”

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak poddał pod głosowanie plan pracy Komisji na 2021 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała plan pracy.

(plan pracy Komisji dołączono do protokołu)

Ad. 5.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przedstawił sytuacje dotyczącą szczepień w mieście. Poinformował że odnośnie tej sytuacji odbył spotkanie z Prezesem Szpitala Powiatowego w Zambrowie p. Bogusławem Dębskim. Powiedział, że sytuacja w naszym mieście wygląda bardzo źle. Jak się okazało w naszym mieście jedyną placówką prowadzącą szczepienia przeciw COVID-19 jest Szpital Powiatowy w Zambrowie.
W Szpitalu zostanie zaszczepiona jedynie określona ilość pacjentów należących do funkcjonującego tam Zakładu Publicznego Opieki Zdrowotnej. Pozostałe ZPOZ działające na terenie miasta nie przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Szczepień. W związku z powyższym osoby zainteresowane szczepieniami odsyłane są do najbliższych punktów szczepień. Jednocześnie zapewnił, że podejmie działania, aby w Zambrowie również odbywały się szczepienia mieszkańców. Wystosował w tej sprawie apel do Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu miasta. Podobny apel wystosował Wójt Gminy Zambrów p. Jarosław Kos. Burmistrz powiedział, że zwrócił się również z prośbą do Posła
p. Stefana Krajewskiego oraz Senatora p. Marek Komorowskiego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

W tym temacie wywiązała się dyskusja.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak podziękował za udział, zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji 
Łukasz Miszak      

Protokołowała
Karolina Kulesza      

 


Lista obecności: 

 1. Łukasz Miszak
 2. Kamil Kowalczyk
 3. Ryszard Kaźmierczak
 4. Grażyna Wyszyńska

                                                                  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 kwi 2021, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 kwi 2021, godz. 12:30