Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów

GK. 6220.6.2022                                                                              Zambrów, dn. 17.11.2022r.

                                                                                                                                     

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 49  i art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022roku, poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022roku poz. 1029) zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie i przebudowie hal produkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 1894/3, 1894/2, 1895, 1896/1, 1896/2, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 zlokalizowanych w Zambrowie.

 Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Piotra Jankowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. INTER-TECH Piotr Jankowski z siedzibą w Zambrowie.

Informuje się, że z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pokój 338) Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, w godzinach 7.30.- 15.30, w terminie 7 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia.

            Doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Za datę ukazania się obwieszczenia uważa się dzień: 17.11.2022r.

 

Z up. BURMISTRZA MIIASTA

                Halina Brulińska

NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

Otrzymują

  1. Wnioskodawcy
  2. Strony postępowania tj. właściciele i współwłaściciele działek o numerach ewidencyjnych: 1907/30, 1907/29, 1907/37, 1907/38, 1907/40, 1893/6, 1907/15, 2891, 2886/1, 2886/2, 2908, 2887/2, 2888/2, 2905/1, 2887/1, 2890, 2889, 2888/1, 2906, 2903, 2904, 2905/2, 1910/18, 1910/30, 1830, 1906, 1910/32, 1910/33, 1910/10, 1990, 1907/51, 1907/55, 2042/4, 2042/7, 2042/5, 1907/71, 1907/70, 1903/2, 1903/1, 1902/2, 1902/1, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896/2, 1896/1, 1895, 1894/2, 1907/45, 1894/3, 1894/4, 1910/31, 1910/45, 1910/46, 1910/29, 1910/11, 1907/53 obręb Zambrów, poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów umieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Zambrów oraz  na stronie BIP Urzędu Miasta. Wykaz właścicieli wymienionych działek znajduje się w aktach sprawy w pokoju 338 tut. Urzędu
  3. A/a

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Halina Brulińska
Wydział Gospodarki Komunalnej, UM Zambrów, p. 338

tel.: 86 271 22 10 wew. 45 e-mail:h.brulinska@zambrow.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie-zakończeniu postępowania (PDF, 159.34Kb) 2022-11-24 08:58:12 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
17 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
24 lis 2022, godz. 08:58

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
24 lis 2022, godz. 08:58