3015 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów | BIP - Miasto Zambrów
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz.735) w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 roku poz.1029-tj.),

zawiadamiam

że na wniosek Pana Michała Godlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  MONOLIT Michał Godlewski z siedzibą w Zambrowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjnej na działce nr 1907/62 zlokalizowanej w Zambrowie oraz na części działki nr 1/15 i 1/3 zlokalizowanych w Długoborzu, obręb Długobórz Drugi, gm. Zambrów.

Strony postępowania w ciągu 7 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia mogą w tutejszym Urzędzie Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 338 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

            Doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Za datę ukazania się obwieszczenia uważa się dzień 1.08.2022r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art.64 ust.1 i 2 i art.71 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022roku poz.1029-tj.), tutejszy urząd zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewni w Ostrołęce, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

           

                                 Z up. BURMISTRZA MIIASTA

                                                   Halina Brulińska

                                                         NACZELNIK

                                  Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 

 

Otrzymują

  1. Wnioskodawcy
  2. Strony postępowania tj. właściciele i współwłaściciele działek o numerach ewidencyjnych: 1907/51, 1907/63, 1907/64, 2042/1, 2042/6, 2042/2, 2042/5, 1907/59, 1907/65, 1907/67, 1907/62, 1907/53, 1907/66 obręb Zambrów, 116/1, 1/13, 1/14, 1/16, 1/15, 1/3, 1/7, 1/8, 1/6, 78, 2/6, 2/7, 2/8, 2/5, 3/22, 2/9 obręb Długobórz Drugi, poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów umieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Zambrów i gminy Zambrów oraz  na stronie BIP Urzędu Miasta i gminy Zambrów. Wykaz właścicieli wymienionych działek znajduje się w aktach sprawy w pokoju 338 tut. Urzędu
  3. Gmina Zambrów
  4. A/a

 

 

Sprawę prowadzi:

Halina Brulińska
Wydział Gospodarki Komunalnej, UM Zambrów, p. 338

tel.: 86 271 22 10 wew. 45 e-mail:h.brulinska@zambrow.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie (PDF, 160.90Kb) 2022-08-01 14:38:40 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Skarzyński1

Data wytworzenia:
01 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Michał Skarzyński1

Data publikacji:
01 sie 2022, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Michał Skarzyński1

Data aktualizacji:
01 sie 2022, godz. 14:38