Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów

           Zambrów, dn. 13.10.2021r.

                                                                                                                                     

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49  i art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021roku, poz. 735) w związku z art. 79 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021roku poz. 247) zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków handlowo-usługowych, parkingu, instalacji doziemnej wodociągowej, elektroenergetycznej, cieplnej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Przedsięwzięcie planowane jest do budowy na działkach ewidencyjnych: 1988/4, 1988/5, 1988/6, 1035/8, 1035/15, 1035/17, 1035/18, 1035/19, 1035/20, 1035/21, 1046/2, 1046/9 przy ul. Białostockiej w Zambrowie.

Informuje się, że można wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań i zapoznać z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opinią innych organów biorących udział w postępowaniu, można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pokój 338) Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, w godzinach 7.30.- 15.30, w terminie 7 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia.

            Doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Za datę ukazania się obwieszczenia uważa się dzień: 13.10.2021r.

 

Z up. BURMISTRZA MIIASTA

                Halina Brulińska

NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 

Otrzymują

  1. wnioskodawcy
  2. Strony postępowania tj. właściciele i współwłaściciele działek o numerach ewidencyjnych: 1988/4, 1988/5, 1988/6, 1035/8, 1035/15, 1035/17, 1035/18, 1035/19, 1035/20, 1035/21, 1046/2, 1046/9, 1046/7, 1046/8, 1046/6, 1046/10, 1035/16, 1055, 1045/2, 1036/15, 1035/14, 1035/22, 1035/13, 1034/4, 1034/3, 1988/2, 597/4, 2452/12, 2452/17, 1969/4, 1969/3, 414, 412/40, 412/3, 413/2, 428/13, 429/3, 430, 467/, 433/9, 433/1, 433/22, 433/21, 433/5, 433/4, 433/6, 412/41, 433/7, 433/8 poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów umieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Zambrów oraz  na stronie BIP Urzędu Miasta. Wykaz właścicieli wymienionych działek znajduje się w aktach sprawy w pokoju 338 tut. Urzędu
  3. A/a

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Halina Brulińska
Wydział Gospodarki Komunalnej, UM Zambrów, p. 338

tel.: 86 271 22 10 wew. 45 e-mail:h.brulinska@zambrow.pl

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie-zakończeniu postępowania (PDF, 158.88Kb) 2021-10-13 14:40:24 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
13 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
13 paź 2021, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
13 paź 2021, godz. 14:40