Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

KADENCJA 2014 - 2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr 247/XLIII/18 w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 2021-01-18 11:09:35
Uchwała Nr 246/XLIII/18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 2021-01-18 11:08:04
Uchwała Nr 245/XLIII/18 w sprawie nadania nazwy ulicy 2021-01-18 11:07:17
Uchwała Nr 244/XLIII/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów 2021-01-18 11:05:44
Uchwała Nr 243/XLIII/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Zambrów 2021-01-18 11:03:51
Uchwała Nr 242/XLIII/18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zambrów 2021-01-18 10:56:36
Uchwała Nr 241/XLIII/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 2021-01-18 10:47:58
Uchwała Nr 240/XLIII/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2018 r. 2021-01-18 10:45:58
Uchwała Nr 239/XLII/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2021-01-18 10:43:20
Uchwała Nr 238/XLII/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 2021-01-18 10:40:04
Uchwała Nr 237/XLII/18 w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Miasta Zambrów i zmiany Statutu Miasta Zambrów 2021-01-18 10:15:12
Uchwała Nr 236/XLII/18 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2021-01-18 10:02:19
Uchwała Nr 235/XLII/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Zambrów oraz warunków i zasad korzystania z nich 2021-01-18 09:58:07
Uchwała Nr 234/XLII/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów 2021-01-18 09:56:21
Uchwała Nr 233/XLII/18 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów 2021-01-18 09:53:49
Uchwała Nr 232/XLI/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony na częściach działek nr nr 456, 457 przy ul. Białostockiej 2021-01-18 09:50:42
Uchwała Nr 231/XLI/18 o zmianie uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych gminy Miasta Zambrów 2021-01-18 09:48:35
Uchwała Nr 230/XLI/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie zachodniego węzła komunikacyjnego na obwodnicy miasta i ul. Ostrowskiej 2021-01-18 09:46:13
Uchwała Nr 229/XLI/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018-2022 2021-01-18 09:27:26
Uchwała Nr 228/XLI/18 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zambrów 2021-01-18 09:25:21
Uchwała Nr 227/XLI/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2018 r. 2021-01-18 09:18:26
Uchwała Nr 226/XLI/18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2018 - 2021 2021-01-18 09:14:23
Uchwała Nr 225/XL/18 2021-01-13 12:49:14
Uchwała Nr 224/XL/18 2021-01-13 12:46:09
Uchwała Nr 223/XL/18 2021-01-13 12:33:01
Uchwała Nr 222/XL/18 2021-01-13 12:31:24
Uchwała Nr 221/XXXIX/18 2021-01-13 12:29:13
Uchwała Nr 220/XXXIX/18 2021-01-13 12:25:23
Uchwała Nr 219/XXXIX/18 2021-01-13 12:22:29
Uchwała Nr 218/XXXIX/18 2021-01-13 12:19:09
Uchwała Nr 217/XXXVIII/18 2021-01-13 12:09:57
Uchwała Nr 216/XXXVIII/18 2021-01-13 12:07:38
Uchwała Nr 215/XXXVIII/18 2021-01-13 12:05:58
Uchwała Nr 214/XXXVIII/18 2021-01-13 12:02:55
Uchwała Nr 213/XXXVIII/18 2021-01-13 12:00:45
Uchwała Nr 212/XXXVIII/18 2021-01-13 11:59:07
Uchwała Nr 211/XXXVIII/18 2021-01-13 11:57:01
Uchwała Nr 210/XXXVIII/18 2021-01-13 11:53:45
Uchwała Nr 209/XXXVIII/18 2021-01-13 11:39:28
Uchwała Nr 208/XXXVII/18 2021-01-13 11:35:59
Uchwała Nr 207/XXXVII/18 2021-01-12 15:13:55
Uchwała Nr 206/XXXVI/18 2021-01-12 15:00:55
Uchwała Nr 205/XXXVI/18 2021-01-12 14:49:17
Uchwała Nr 204/XXXVI/18 2021-01-12 14:35:28
Uchwała Nr 203/XXXVI/18 2021-01-13 07:45:09
Uchwała Nr 202/XXXVI/18 2021-01-12 14:31:07
Uchwała Nr 201/XXXVI/18 2021-01-12 14:28:14
Uchwała Nr 200/XXXVI/18 2021-01-12 14:22:42
Uchwała Nr 199/XXXV/18 2021-01-12 14:21:05
Uchwała Nr 198/XXXV/18 2021-01-12 14:17:26
Uchwała Nr 197/XXXV/18 2021-01-12 14:12:27
Uchwała Nr 196/XXXV/18 2021-01-12 14:07:41
Uchwała Nr 195/XXXV/18 2021-01-12 14:02:13
Uchwała Nr 194/XXXV/18 2021-01-12 13:24:17
Uchwała Nr 193/XXXIV/17 2021-01-12 13:21:59
Uchwała Nr 192/XXXIV/17 2021-01-12 12:59:54
Uchwała Nr 191/XXXIV/17 2021-01-12 11:57:53
Uchwała Nr 190/XXXIII/17 2021-01-12 11:55:08
Uchwała Nr 189/XXXIII/17 2021-01-12 11:50:55
Uchwała Nr 188/XXXIII/17 2021-01-12 11:49:19
Uchwała Nr 187/XXXIII/17 2021-01-12 11:47:19
Uchwała Nr 186/XXXII/17 2021-01-12 11:42:14
Uchwała Nr 185/XXXI/17 2021-01-12 11:37:55
Uchwała Nr 184/XXXI/17 2021-01-12 11:35:46
Uchwała Nr 183/XXXI/17 2021-01-12 11:33:01
Uchwała Nr 182/XXXI/17 2021-01-12 11:30:21
Uchwała Nr 181/XXXI/17 2021-01-12 11:27:09
Uchwała Nr 180/XXXI/17 2021-01-12 11:23:39
Uchwała Nr 179/XXXI/17 2021-01-12 11:19:55
Uchwała Nr 178/XXXI/17 2021-01-12 11:16:19
Uchwała Nr 177/XXXI/17 2021-01-12 11:14:09
Uchwała Nr 176/XXXI/17 2021-01-12 11:11:51
Uchwała Nr 175/XXXI/17 2021-01-12 11:07:27
Uchwała Nr 174/XXXI/17 2021-01-12 10:59:13
Uchwała Nr 173/XXX/17 2021-01-12 10:52:16
Uchwała Nr 172/XXX/17 2021-01-12 10:50:07
Uchwała Nr 171/XXX/17 2021-01-11 15:21:17
Uchwała Nr 170/XXX/17 2021-01-11 15:10:13
Uchwała Nr 169/XXX/17 2021-01-11 15:03:08
Uchwała Nr 168/XXX/17 2021-01-11 14:51:49
Uchwała Nr 167/XXIX/17 2021-01-11 14:49:02
Uchwała Nr 166/XXIX/17 2021-01-11 14:47:25
Uchwała Nr 165/XXIX/17 2021-01-11 14:44:41
Uchwała Nr 164/XXIX/17 2021-01-11 14:42:47
Uchwała Nr 163/XXIX/17 2021-01-11 14:40:28
Uchwała Nr 162/XXIX/17 2021-01-11 14:35:27
Uchwała Nr 161/XXIX/17 2021-01-11 14:34:09
Uchwała Nr 160/XXIX/17 2021-01-11 14:31:47
Uchwała Nr 159/XXVIII/17 2021-01-11 14:13:23
Uchwała Nr 158/XXVIII/17 2021-01-11 13:48:34
Uchwała Nr 157/XXVIII/17 2021-01-11 13:46:31
Uchwała Nr 156/XXVIII/17 2021-01-11 13:39:01
Uchwała Nr 155/XXVIII/17 2021-01-11 13:34:08
Uchwała Nr154/XXVII/17 2021-01-11 13:29:46
Uchwała Nr 153/XXVII/17 2021-01-11 13:24:57
Uchwała Nr 152/XXVII/17 2021-01-11 13:21:37
Uchwała Nr 151/XXVI/17 2021-01-11 12:11:58
Uchwała Nr 150/XXVI/17 2021-01-11 12:08:35
Uchwała Nr 149/XXVI/17 2021-01-11 12:05:28
Uchwała Nr 148/XXVI/17 2021-01-11 12:02:02
Uchwała Nr 147/XXVI/17 2021-01-11 11:58:44
Uchwała Nr 146/XXVI/17 2021-01-11 11:55:24
Uchwała Nr 145/XXVI/17 2021-01-11 11:49:36
Uchwała Nr 144/XXVI/17 2021-01-11 11:41:38
Uchwała Nr 143/XXVI/17 2021-01-11 11:40:09
Uchwała Nr 142/XXV/17 2021-01-11 09:34:49
Uchwała Nr 141/XXV/17 2021-01-11 09:31:08
Uchwała Nr 140/XXV/17 2021-01-11 09:28:52
Uchwała Nr 139/XXV/17 2021-01-11 09:26:18
Uchwała Nr 138/XXV/17 2021-01-11 09:23:18
Uchwała Nr 137/XXV/17 2021-01-11 09:20:38
Uchwała Nr 136/XXV/17 2021-01-11 09:00:24
Uchwała Nr 135/XXIV/17 2021-01-11 08:48:33
Uchwała Nr 134/XXIV/17 2021-01-11 08:45:58
Uchwała Nr 133/XXIV/17 2021-01-11 08:39:39
Uchwała Nr 132/XXIV/17 2021-01-11 08:35:18
Uchwała Nr 131/XXIV/17 2021-01-11 08:31:49
Uchwała Nr 130/XXIV/17 2021-01-11 08:28:33
Uchwała Nr 129/XXIII/16 2021-01-10 21:51:39
Uchwała Nr 128/XXIII/16 2021-01-10 21:46:01
Uchwała Nr 127XXIII/16 2021-01-10 21:38:18
Uchwała Nr 126/XXIII/16 2021-01-10 21:39:49
Uchwała Nr 125/XXIII/16 2021-01-10 21:09:50
Uchwała Nr 124/XXIII/16 2021-01-10 21:02:53
Uchwała Nr 123/XXIII/16 2021-01-10 21:06:19
Uchwała Nr 122/XXIII/16 2021-01-10 20:57:17
Uchwała Nr 121/XXIII/16 2021-01-10 20:51:50
Uchwała Nr 120/XXII/16 2021-01-10 20:49:12
Uchwała Nr 119/XXI/16 2021-01-10 19:35:28
Uchwała Nr 118/XXI/16 2021-01-10 19:32:59
Uchwała Nr 117/XXI/16 2021-01-10 19:30:27
Uchwała Nr 116/XXI/16 2021-01-10 19:28:03
Uchwała Nr 115/XX/16 2021-01-10 19:24:48
Uchwała Nr 114/XIX/16 2021-01-10 19:21:13
Uchwała Nr 113/XIX/16 2021-01-10 19:18:39
Uchwała Nr 112/XIX/16 2021-01-10 19:16:06
Uchwała Nr 111/XIX/16 2021-01-10 19:13:18
Uchwała Nr 110/XIX/16 2021-01-10 19:10:36
Uchwała Nr 109/XIX/16 2021-01-10 19:03:19
Uchwała Nr 108/XVIII/16 2021-01-10 13:15:51
Uchwała Nr 107/XVIII/16 2021-01-10 13:13:06
Uchwała Nr 106/XVIII/16 2021-01-10 13:10:41
Uchwała Nr 105/XVIII/16 2021-01-10 13:08:04
Uchwała Nr 104/XVIII/16 2021-01-10 13:03:56
Uchwała Nr 103/XVIII/16 2021-01-10 13:01:34
Uchwała Nr 102/XVIII/16 2021-01-10 12:58:52
Uchwała Nr 101/XVIII/16 2021-01-10 12:55:10
Uchwała Nr 100/XVII/16 2021-01-10 12:51:25
Uchwała Nr 99/XVII/16 2021-01-10 12:48:38
Uchwała Nr 98/XVII/16 2021-01-10 12:44:28
Uchwała Nr 97/XVII/16 2021-01-10 12:40:10
Uchwała Nr 96/XVII/16 2021-01-10 12:36:50
Uchwała Nr 95/XVII/16 2021-01-10 12:30:22
Uchwała Nr 94/XVI/16 2021-01-09 19:30:31
Uchwała Nr 93/XVI/16 2021-01-09 19:27:26
Uchwała Nr 92/XVI/16 2021-01-09 19:21:36
Uchwała Nr 91/XVI/16 2021-01-09 19:18:08
Uchwała Nr 90/XVI/16 2021-01-09 19:11:49
Uchwała Nr 89/XV/16 2021-01-09 19:06:25
Uchwała Nr 88/XV/16 2021-01-09 19:03:27
Uchwała Nr 87/XV/16 2021-01-09 18:59:53
Uchwała Nr 86/XV/16 2021-01-09 18:56:23
Uchwała Nr 85/XV/16 2021-01-09 18:52:39
Uchwała Nr 84/XV/16 2021-01-09 18:50:39
Uchwała Nr 83/XV/16 2021-01-09 18:46:56
Uchwała Nr 82/XIV/16 2021-01-09 18:42:49
Uchwała Nr 81/XIV/16 2021-01-09 18:40:36
Uchwała Nr 80/XIV/16 2021-01-09 18:38:29
Uchwała Nr 79/XIV/16 2021-01-09 18:34:33
Uchwała Nr 78/XIV/16 2021-01-09 18:29:56
Uchwała Nr 77/XIV/16 2021-01-09 18:24:34
Uchwała Nr 76/XIII/15 2021-01-09 16:31:40
Uchwała Nr 75/XIII/15 2021-01-09 16:22:27
Uchwała Nr 74/XIII/15 2021-01-09 16:17:52
Uchwała Nr 73/XIII/15 2021-01-09 16:12:01
Uchwała Nr 72/XIII/15 2021-01-09 16:07:05
Uchwała Nr 71/XII/15 2021-01-09 15:44:51
Uchwała Nr 70/XII/15 2021-01-09 15:41:58
Uchwała Nr 69/XII/15 2021-01-09 15:37:35
Uchwała Nr 68/XII/15 2021-01-09 15:32:58
Uchwała Nr 67/XII/15 2021-01-09 15:30:59
Uchwała Nr 66/XII/15 2021-01-09 15:28:02
Uchwała Nr 65/XII/15 2021-01-09 15:24:54
Uchwała Nr 64/XII/15 2021-01-09 15:21:11
Uchwała Nr 63/XII/15 2021-01-09 15:17:25
Uchwała Nr 62/XII/15 2021-01-09 15:12:27
Uchwała Nr 61/XI/15 2021-01-09 14:47:36
Uchwała Nr 60/XI/15 2021-01-09 14:40:30
Uchwała Nr 59/XI/15 2021-01-09 14:36:06
Uchwała Nr 58/XI/15 2021-01-09 14:25:09
Uchwała Nr 57/XI/15 2021-01-09 14:21:21
Uchwała Nr 56/XI/15 2021-01-09 14:11:12
Uchwała Nr 55/X/15 2021-01-08 15:11:23
Uchwała Nr 54/X/15 2021-01-08 15:09:35
Uchwała Nr 53/X/15 2021-01-08 15:06:59
Uchwała Nr 52/X/15 2021-01-08 15:05:19
Uchwała Nr 51/X/15 2021-01-08 15:03:21
Uchwała Nr 50/X/15 2021-01-08 15:00:50
Uchwała Nr 49/X/15 2021-01-08 14:58:55
Uchwała Nr 48/X/15 2021-01-08 14:56:29
Uchwała Nr 47/IX/15 2021-01-08 14:39:04
Uchwała Nr 46/IX/15 2021-01-08 14:37:34
Uchwała Nr 45/IX/15 2021-01-08 14:36:53
Uchwała Nr 44/IX/15 2021-01-08 14:35:31
Uchwała Nr 43/IX/15 2021-01-08 14:31:40
Uchwała Nr 42/IX/15 2021-01-08 14:28:58
Uchwała Nr 41/IX/15 2021-01-08 14:25:55
Uchwała Nr 40/IX/15 2021-01-08 14:24:13
Uchwała Nr 39/IX/15 2021-01-08 14:22:44
Uchwała Nr 38/IX/15 2021-01-08 14:21:23
Uchwała Nr 37/IX/15 2021-01-08 14:14:55
Uchwała Nr 36/IX/15 2021-01-08 13:57:42
Uchwała Nr 35/IX/15 2021-01-08 13:52:43
Uchwała Nr 34/VIII/15 2021-01-08 13:45:48
Uchwała Nr 33/VIII/15 2021-01-08 13:42:27
Uchwała Nr 32/VIII/15 2021-01-08 13:38:13
Uchwała Nr 31/VIII/15 2021-01-08 13:35:14
Uchwała Nr 30/VIII/15 2021-01-08 13:32:14
Uchwała Nr 29/VIII/15 2021-01-08 13:29:25
Uchwała Nr 28/VII/15 2021-01-08 13:25:38
Uchwała Nr 27/VII/15 2021-01-08 13:04:43
Uchwała Nr 26/VII/15 2021-01-08 13:01:36
Uchwała Nr 25/VII/15 2021-01-08 12:58:54
Uchwała Nr 24/VII/15 2021-01-08 12:55:50
Uchwała Nr 23/VI/15 2021-01-08 12:50:07
Uchwała Nr 22/VI/15 2021-01-08 12:47:43
Uchwała Nr 21/VI/15 2021-01-08 12:46:12
Uchwała Nr 20/VI/15 2021-01-08 12:38:29
Uchwała Nr 19/VI/15 2021-01-08 12:36:00
Uchwała Nr 18/VI/15 2021-01-08 11:38:57
Uchwała Nr 17/V/15 2021-01-08 11:32:32
Uchwała Nr 16/V/15 2021-01-08 11:28:27
Uchwała Nr 15/V/15 2021-01-08 11:24:20
Uchwała Nr 14/V/15 2021-01-08 11:19:18
Uchwała Nr 13/V/15 2021-01-08 11:16:57
Uchwała Nr 12/V/15 2021-01-08 11:08:12
Uchwała Nr 11/IV/15 2021-01-08 11:01:40
Uchwała Nr 10/IV/15 2021-01-08 10:56:12
Uchwała Nr 9/IV/14 2021-01-08 10:50:42
Uchwała Nr 8/IV/14 2021-01-08 10:47:06
Uchwała Nr 7/IV/14 2021-01-08 10:40:14
Uchwała Nr 6/III/14 2021-01-08 10:37:51
Uchwała Nr 5/II/14 2021-01-08 10:31:43
Uchwała Nr 4/II/14 2021-01-08 10:28:32
Uchwała Nr 3/II/14 2021-01-08 10:23:18
Uchwała Nr 2/I/14 2021-01-08 09:54:04
Uchwała Nr 1/I/14 2021-01-08 08:47:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 08:19

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
08 sty 2021, godz. 08:19