Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

KARTA USŁUG NR GP/05

 

Nazwa sprawy:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 256 z późniejszymi zmianami)
 1. Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.)
 2. art.6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., poz. 1546, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek sporządzony zgodnie z art. 52 ust. 2 w/w ustawy (dostępny na str. internetowej www.zambrow.pl i na miejscu w Urzędzie)
 • 2 kopie mapy zasadniczej obejmujące obszar terenu inwestycji i kopia mapy zasadniczej z granicami terenu objętego wnioskiem
 • Ewentualne upoważnienie, pełnomocnictwo udzielone osobie działające w imieniu wnioskodawcy .

Do wglądu:

Opłaty:

 • opłata za wydaną decyzję 598,00 zł, zwolniony z opłaty właściciel lub użytkownik wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
 • za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17,00 zł
 • wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać w chwili składania wniosku na niżej podany numer  konta:
  Urząd Miasta Zambrów
  ul. Fabryczna 3
  Bank Spółdzielczy w Zambrowie
  67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście
 • pocztą
 • przez pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Nazwa Wydziału / Stanowiska: Wydział Gospodarki Przestrzennej
 • Nr pokoju: 208,209
 • Nr telefonu: 086 271 22 10 w. 20, 26

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • po przeprowadzeniu postępowania, uzyskaniu uzgodnień wynikających z przepisów

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

Informacje dodatkowe:


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
02 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
02 cze 2021, godz. 12:10

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
02 cze 2021, godz. 12:10