Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

8. SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO - KARTA USŁUG NR USC-08

Nazwa sprawy:

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020, poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020, poz. 256)

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

            ( wzory: zał. 1 – urodzenie, zał. 2 – małżeństwo, zał. 3 – zgon)

Opłaty:

 • odpis zupełny aktu po sprostowaniu – opłata skarbowa 39 zł przelew na podany niżej numer konta:

Urząd Miasta Zambrów

ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście lub korespondencyjnie;
 • przez pełnomocnika;

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego – pokój 212 lub 213

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Kierownik USC – pok. 212, tel. 86 271 22 10 w. 28
 • Z-ca Kierownika USC – pok. 213, tel. 86 271 22 10 w. 25

Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • do 14 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Zambrowie przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika USC w Zambrowie w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 • Sprostowania aktu dokonuje Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt.
 • Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
 • W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora
 • O sprostowaniu aktu dokonanego na wniosek jednego z małżonków lub osoby innej powiadamia się o tym fakcie osoby, których prostowany akt dotyczy.
 • Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o sprostowanie aktu może złożyć za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 12:59