Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

4. ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED UPŁYWEM MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA

URZĄD STANU CYWILNEGO - KARTA USŁUG NR USC-04

Nazwa sprawy:

ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED UPŁYWEM MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020, poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020, poz. 1359 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na ślub;
 • inne dokumenty uzasadniające skrócenie terminu oczekiwania na ślub;

Opłaty:

 • pismo informujące o skróceniu miesięcznego okresu oczekiwania – opłata skarbowa 39 zł, przelew na podany niżej numer konta:

Urząd Miasta Zambrów

ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście lub korespondencyjnie

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego – pokój 212 lub 213

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Kierownik USC – pok. 212, tel. 86 271 22 10 w. 28
 • Z-ca Kierownika USC – pok. 213, tel. 86 271 22 10 w. 25

Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku odmowy wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia - Kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia o tym zainteresowanych na piśmie.
 • Strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe:

Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa – jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna dot us (DOCX, 33.39Kb) 2021-02-09 12:46:15 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 12:46