Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.84.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu pracownika samorządowego 2021-09-16 13:39:14
Zarządzenie Nr 0050.83.2021 w sprawie zamiany nieruchomości 2021-08-20 12:56:39
Zarządzenie Nr 0050.81.2021 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 2021-08-11 13:01:42
Zarządzenie Nr 0050.80.2021 w sprawie skierowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów do wyłożenia 2021-08-11 14:18:29
Zarządzenie Nr 0050.79.2021 w sprawie powtórnego skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów do wyłożenia 2021-08-11 14:17:46
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-08-24 11:02:57
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-08-24 11:01:52
Zarządzenie Nr 0050.76.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-08-24 11:00:34
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-08-24 10:59:26
Zarządzenie Nr 0050.73.2021 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Promocji 2021-07-20 11:07:43
Zarządzenie Nr 0050.72.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej 2021-07-20 11:06:08
Zarządzenie Nr 0050.71.2021 w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł 2021-07-20 11:03:07
Zarządzenie Nr 0050.70.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 11:02:34
Zarządzenie Nr 0050.69.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 11:01:53
Zarządzenie Nr 0050.68.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 11:01:09
Zarządzenie Nr 0050.67.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 10:59:52
Zarządzenie Nr 0050.66.2021 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 10:58:53
Zarządzenie Nr 0050.65.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 10:57:59
Zarządzenie Nr 0050.64.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 10:57:17
Zarządzenie Nr 0050.63.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-20 10:56:29
Zarządzenie Nr 0050.62.2021 w sprawie określenia rodzaju zadania publicznego z zakresu sportu, na który ogłoszony zostanie konkurs 2021-07-01 14:30:06
Zarządzenie Nr 0050.61.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032" 2021-07-20 10:42:20
Zarządzenie Nr 0050.60.2021 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku 2021-07-01 14:29:25
Zarządzenie Nr 0050.59.2021 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego należącego do Miasta Zambrów 2021-07-20 10:54:56
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-06-28 10:44:20
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Zambrów 2021-06-28 10:43:22
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-06-07 12:07:29
Zarządzenie Nr 0050.54.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-06-07 12:06:39
Zarządzenie Nr 0050.53.2021 w sprawie nabycia nieruchomości 2021-06-01 13:24:39
Zarządzenie Nr 0050.52.2021 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 2021-06-07 12:01:59
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 25 maja 2021 roku 2021-05-27 08:35:30
Zarządzenie Nr 0050.50.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-05-27 08:34:42
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-05-27 08:33:38
Zarządzenie Nr 0050.48.2021w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-05-27 08:32:47
Zarządzenie Nr 0050.47.2021 w sprawie wyznaczenia komisji do spraw oceny wniosków 2021-05-27 08:31:06
Zarządzenie Nr 0050.46.2021 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 124/03 z dnia 14 października 2003 r. 2021-06-07 12:00:50
Zarządzenie Nr 0050.45.2021 w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie 2021-05-27 08:42:38
Zarządzenie Nr 0050.44.2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Miasto Zambrów za 2020 rok 2021-05-27 08:25:48
Zarządzenie Nr 0050.43.2021 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego: „Doskonalenie umiejętności działania zespołowego w wykonywaniu zadań z zakresu obrony cywilnej” 2021-05-27 08:22:26
Zarządzenie Nr 0050.42.2021 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 2021-05-06 09:55:01
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów 2021-05-06 09:54:15
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 27 kwietnia 2021 roku 2021-05-06 09:53:26
Zarządzenie Nr 0050.39.2021w sprawie przyjęcia "Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2024" 2021-04-26 14:36:25
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 w sprawie wprowadzenia w 2021 roku dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Zambrów 2021-05-06 09:49:59
Zarządzenie Nr 0050.37.2021 w sprawie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021-04-16 10:32:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej 2021-04-01 11:12:20
Zarządzenie Nr 0050.34.2021 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 23 marca 2021 roku 2021-03-26 13:07:17
Zarządzenie Nr 0050.33.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej, wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji przetargowej i Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2021-03-22 13:59:27
Zarządzenie NR 0050.32.2021 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-03-16 12:23:25
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowe 2021-03-18 14:33:19
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 w sprawie wyboru ofert na wsparcie zadań publicznych w 2021 r. 2021-03-12 15:05:40
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miasta Zambrów 2021-03-18 14:31:49
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 w sprawie nadania Urzędowi Miasta Zambrów Regulaminu Organizacyjnego 2021-03-18 14:14:45
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych 2021-03-10 09:31:38
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych 2021-03-10 09:31:16
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 2021-03-10 14:14:49
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 w sprawie wprowadzenia legitymacji pracowniczych 2021-03-10 09:11:26
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-03-10 14:14:03
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-03-10 14:13:16
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-03-10 14:09:56
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 rok 2021-03-23 10:00:31
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Pod Długoborzem 2021-03-05 14:02:13
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku 2021-03-03 12:12:00
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 w sprawie skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów do wyłożenia 2021-02-12 12:57:06
Zarządzenie Nr 0050.16.2021 w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne 2021-02-19 12:03:10
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu pracownika samorządowego 2021-02-12 12:56:21
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie na 2021 rok 2021-02-12 12:55:17
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zambrów 2021-02-03 14:38:39
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na stanowisku kierowcy i robotnika gospodarczego zatrudnionego w Urzędzie Miasta Zambrów 2021-02-03 14:37:52
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 w sprawie skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej do wyłożenia 2021-02-03 14:37:04
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-02-03 14:36:18
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 rok 2021-02-12 12:53:18
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania 2021-02-02 13:17:19
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 26 stycznia 2021 roku 2021-02-02 13:15:55
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 w sprawie określenia rodzaju zadań publicznych z zakresu sportu, na które ogłoszone zostaną konkursy 2021-01-22 14:28:07
Zarządzenie Nr 0050.5.2021 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2021 2021-01-22 14:26:37
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów 2021-01-22 14:25:55
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zambrów na rok szkolny 2021/2022 2021-01-22 14:24:38
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Zambrów i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu Zambrów na 2021 r. 2021-01-22 14:36:59
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2021 2021-01-20 14:38:45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
04 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
04 sty 2021, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
04 sty 2021, godz. 13:41