Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

1. SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

URZĄD STANU CYWILNEGO - KARTA USŁUG NR USC-01

Nazwa sprawy:   SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020 r. poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020 r., poz. 1359 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019 r., poz. 1397 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • karta urodzenia dziecka wystawiana jest i dostarczona do urzędu stanu cywilnego przez zakład opieki zdrowotnej w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, natomiast karta martwego urodzenia – w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej - po sporządzeniu aktu urodzenia bezpłatnie wydawany jest jeden odpis aktu.

Sposób dostarczenia:

 • osobiście, elektronicznie (profil zaufany) lub przez pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego – pokój 212 lub 213

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Kierownik USC – pok. 212, tel. 86 271 22 10 w. 28
 • Z-ca Kierownika USC – pok. 213, tel. 86 271 22 10 w. 25

Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka;
 • jeżeli zgłoszenie nastąpiło w sposób określony w art. 17 ustawy p.o.a.s.c –
  w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia;

art. 17 brzmi: „W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji  stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji Kierownika USC w Zambrowie odmawiającej dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.
 • Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia.
 • Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 • Nie dotrzymanie w/w terminów skutkuje sporządzeniem aktu urodzenia z urzędu.
 • Przy sporządzaniu aktu urodzenia Kierownik USC występuje o nadanie dziecku numeru PESEL oraz dokonuje z urzędu zameldowania dziecka.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna dot us (DOCX, 33.39Kb) 2021-02-09 12:45:32 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 11:08

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 12:45